Ngày 16/12/2018, tại Hà Nội, trong chương trình trao giải thưởng “Tuổi trẻ sáng tạo” toàn quốc năm 2018, đề tài“Giải pháp chuẩn hóa khai báo FATCA và làm giàu thông tin khách hàng trong hệ thống CoreBanking BIDV” của Đoàn Thanh niên BIDV là 1 trong 28 công trình được vinh danh.

“Tuổi trẻ sáng tạo” toàn quốc là giải thưởng của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh nhằm tôn vinh những cá nhân, tập thể là đoàn viên, thanh niên có công trình, sản phẩm sáng tạo xuất sắc được áp dụng trong học tập, công tác, lao động sản xuất; khơi dậy tiềm năng, phẩm chất sáng tạo của thanh niên Việt Nam, phát huy các ý tưởng, phát minh sáng chế, nghiên cứu khoa học, cải tiến kỹ thuật, hợp lý hoá sản xuất, cải cách hành chính, làm chủ và ứng dụng khoa học - công nghệ hiện đại... Năm 2018, Ban tổ chức giải thưởng nhận được 255 hồ sơ đề cử của 57 tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc. Căn cứ hồ sơ đề cử, Hội đồng bình chọn đã lựa chọn 28 công trình, sản phẩm sáng tạo tiêu biểu xuất sắc để tuyên dương, khen thưởng...

Là đề tài duy nhất trong hệ thống Ngân hàng được trao giải thưởng “Tuổi trẻ sáng tạo” toàn quốc 2018, “Giải pháp chuẩn hóa khai báo FATCA và làm giàu thông tin khách hàng trong hệ thống CoreBanking BIDV” của nhóm tác giả Nguyễn Thị Hương Thảo, Trần Hồng Nhung, Nguyễn Thanh Sơn, Ngô Duy Quang, Hoàng Bảo Chi, Võ Văn Hòa, Trần Thanh Xuân, Trần Mạnh Tiến, Phạm Xuân Kiên, Trịnh Văn Thành (thuộc Ban MIS.ALCO và Trung tâm Công nghệ thông tin BIDV) đã khẳng định phẩm chất sáng tạo, sự đam mê, tâm huyết, trách nhiệm và quyết tâm của Đoàn viên thanh niên BIDV trong nghiên cứu khoa học gắn với thực tiễn, ứng dụng nhằm tăng năng suất lao động, chất lượng và hiệu quả công việc.

Trong thời gian tới, thanh niên BIDV sẽ tiếp tục phát huy khả năng sáng tạo, làm chủ khoa học công nghệ hiện đại, góp phần tăng năng suất lao động, xung kích trong các phong trào thi đua, lao động sáng tạo để có nhiều công trình, giải pháp mang lại hiệu quả cao, đóng góp vào sự phát triển của hệ thống BIDV và ngành Ngân hàng nói chung.

BIDV

Kết quả gợi ý

Các sản phẩm/dịch vụ gợi ý

Tìm thấy Kết quả
Tìm thấy Kết quả
Tìm thấy Kết quả
Tìm thấy Kết quả
Tìm thấy Kết quả
 
Συμπληρωματικό περιεχόμενο
${loading}