Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam xin được công bố Quyết định số 190/QĐ-BIDV ngày 15/01/2020 V/v thay đổi địa điểm trụ sở Chi nhánh Đồng Tháp trực thuộc Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam như đính kèm. 

Chi tiết xem file đính kèm.

BIDV

Kết quả gợi ý

  Các sản phẩm/dịch vụ gợi ý

   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
    
   Συμπληρωματικό περιεχόμενο
   ${loading}