Ngày 06/8/2019, Hội đồng Quản trị (HĐQT) Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam đã ban hành Quyết định số 755/QĐ-BIDV thông qua nội dung Hợp đồng tư vấn hồ sơ đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng, Hợp đồng dịch vụ đại lý phát hành và Hợp đồng đại lý đăng ký lưu ký và thanh toán giữa Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) và Công ty cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BSC).

Chi tiết xem file đính kèm.

BIDV

Kết quả gợi ý

  Các sản phẩm/dịch vụ gợi ý

   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
    
   Συμπληρωματικό περιεχόμενο
   ${loading}