BIDV trân trọng thông báo kết quả CTKM "Rực rỡ mùa lễ hội cùng thẻ quốc tế BIDV"  Đợt 1 dành cho khách hàng phát hành thẻ mới từ ngày 01/11/2018 - 15/01/2019, có phát sinh giao dịch chi tiêu đủ điều kiện nhận thưởng.

Danh sách chi tiết theo file đính kèm.

BIDV vinh dự nhận giải thưởng:

 • Ngân hàng Bán lẻ tốt nhất Việt Nam 5 năm liên tiếp 2015, 2016, 2017, 2018 & 2019 do Tạp chí The Asian Banker bình chọn;

 • Ngân hàng bán lẻ tiêu biểu nhất 3 năm liên tiếp 2016, 2017 & 2018 do Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam (VNBA) & tổ chức dữ liệu quốc tế (IDG) bình chọn.

 • Thẻ tín dụng tốt nhất Việt Nam 3 năm liên tiếp 2016 – 2018 được bình chọn bởi Tạp chí tài chính quốc tế IFM (International Finance Magazine);

 • Sản phẩm Dịch vụ sáng tạo độc đáo 2018 dành cho dịch vụ BIDV Pay+ do IDG phối hợp Hiệp hội ngân hàng Việt Nam trao tặng.

 

BIDV

Kết quả gợi ý

  Các sản phẩm/dịch vụ gợi ý

   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
    
   Συμπληρωματικό περιεχόμενο
   ${loading}