Từ ngày 22/7/2019, BIDV thay đổi hạn mức giao dịch và phí ứng tiền mặt thẻ tín dụng quốc tế BIDV

BIDV trân trọng thông báo tới chủ thẻ Tín dụng quốc tế (TDQT) BIDV chính sách thay đổi hạn mức giao dịch và phí ứng tiền mặt thẻ TDQT, áp dụng từ 22/07/2019, cụ thể như sau:

TT

Thẻ áp dụnng

Nội dung

1

Hạn mức giao dịch ứng rút tiền mặt thẻ TDQT

 

1.1

Thẻ TDQT BIDV Visa Smile

Tối đa 100% hạn mức tín dụng thẻ

1.2

Thẻ TDQT hạng Platinum và Infinite (BIDV Visa Infinite, BIDV Visa Premier, BIDV Visa Platinum, BIDV Mastercard Platinum, BIDV Vietravel Platinum)

Tối đa 80% hạn mức tín dụng thẻ

1.3

Thẻ TDQT còn lại

Không thay đổi, tối đa 50 % hạn mức tín dụng thẻ

2

Hạn mức thanh toán hàng hóa dịch vụ/ngày

 

2.1

Toàn bộ thẻ TDQT (trừ thẻ doanh nghiệp và thẻ TPV)

Tối đa 100% hạn mức tín dụng thẻ + số tiền nộp thêm nếu có

2.2

Hạn mức thanh toán qua internet/ngày

Tối đa bằng hạn mức thanh toán hàng hóa dịch vụ/ngày đồng thời đảm bảo nguyên tắc hạn mức thanh toán trực tuyến + hạn mức thanh toán thông thường = Tổng hạn mức thanh toán hàng hóa dịch vụ/ngày

3

Phí ứng tiền mặt thẻ (áp dụng riêng cho BIDV Visa Smile) (chưa VAT)

 

3.1

Phí ứng tiền mặt tại ATM/POS BIDV

0.1% số tiền ứng, tối thiểu 5.000 VNĐ

3.2

Phí ứng tiền mặt tại ATM/POS Ngân hàng khác – Trong nước

2% số tiền ứng, tối thiểu 25.000 VNĐ

3.3

Phí ứng tiền mặt tại ATM/POS Ngân hàng khác – Quốc tế

3% số tiền ứng, tối thiểu 50.000 VNĐ

Trân trọng thông báo!

BIDV

Kết quả gợi ý

  Các sản phẩm/dịch vụ gợi ý

   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
    
   Συμπληρωματικό περιεχόμενο
   ${loading}