BIDV trân trọng thông báo và xin chúc mừng các Quý khách hàng sau đây đã may mắn trúng thưởng ĐỢT 4 Chương trình khuyến mại "Bốn mùa rực rỡ, thẻ chở niềm vui" cùng thẻ Ghi nợ nội địa BIDV:

STT GIẢI THƯỞNG HỌ TÊN SỐ THẺ MÃ SỐ TRÚNG THƯỞNG
1 Giải nhất SON THI DIEP 9704xxx0085 01038996
2

Giải nhì

NGUYEN VIET SY 9704xxx2844 00992325
3 Giải nhì NGUYEN MINH LAP 9704xxx8918 00888182
4 Giải nhì DAM HUY KHUONG 9704xxx9782 00706010
5 Giải ba HO QUANG TIEN 9704xxx7922 00760077
6 Giải ba PHUNG DUC HUNG 9704xxx2853 01034097
7 Giải ba LE HONG PHONG 9704xxx3742 00800531
8 Giải ba DANG THANH VAN 9704xxx1528 00710501
9 Giải ba TA THI VUONG 9704xxx3228 01041236
10 Giải ba NGUYEN THI MY THO 9704xxx8125 00936069
11 Giải ba TRAN VAN THINH 9704xxx2875 01087573
12 Giải ba NGUYEN DUC LINH 9704xxx7234 00869780
13 Giải ba TRAN VAN LINH 9704xxx2018 01085297
14 Giải ba NGUYEN HAI LONG 9704xxx9722 00873845

 

BIDV

Kết quả gợi ý

  Các sản phẩm/dịch vụ gợi ý

   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
    
   Συμπληρωματικό περιεχόμενο
   ${loading}