- Không áp dụng cộng dồn nhiều hình thức khuyến mại khác nhau.
- Áp dụng đối với khách hàng sử dụng dịch vụ tại Akatonbo  thanh toán qua thẻ của BIDV.

Ưu đãi hấp dẫn

 • Mức giá trị ưu đãi

  10%

BIDV

Kết quả gợi ý

  Các sản phẩm/dịch vụ gợi ý

   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
    
   Συμπληρωματικό περιεχόμενο
   ${loading}