Áp dụng toàn quốc

Thời gian ưu đãi: Từ ngày 29/01/2019 đến 25/03/2019

Đối tượng áp dụng: Chủ thẻ ghi nợ nội địa BIDV đăng ký và sử dụng dịch vụ BIDV Pay+

Nội dung ưu đãi:

Tặng 02 Mã Grab x 25.000 VNĐ/Mã cho chủ thẻ đăng ký thành công dịch vụ BIDV Pay+ và thực hiện giao dịch hợp lệ bằng BIDV Pay+ sớm nhất MỖI TUẦN (400 chủ thẻ/tuần)

Điều kiện điều khoản:

Mỗi khách hàng được nhận tối đa 02 mã Grab trong suốt thời gian khuyến mại.

Trường hợp chưa đủ số lượt tặng mã Grab trong tuần bất kỳ, số lượt khách hàng được tặng mã còn lại sẽ được cộng dồn sang tuần kế tiếp cho đến khi hết số lượt khách hàng được tặng quà trong thời gian khuyến mại.

Giao dịch hợp lệ là giao dịch thanh toán mua hàng hóa dịch vụ hoặc rút tiền bằng BIDV Pay+ được ghi nhận thành công trên hệ thống của BIDV.

Để tìm hiểu về Ứng dụng BIDV Pay+, vui lòng nhấn Tại đây

Lưu ý: Khách hàng được phép lựa chọn nhận/không nhận ưu đãi này. Khách hàng nhận ưu đãi theo chương trình này sẽ không nhận ưu đãi tương tự theo chương trình KM Rực rỡ mùa lễ hội cùng thẻ GNNĐ BIDV.

Ưu đãi sử dụng được tại các địa bàn có dịch vụ Grab hoạt động.

 

BIDV Pay+
BIDV

Kết quả gợi ý

  Các sản phẩm/dịch vụ gợi ý

   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
    
   Συμπληρωματικό περιεχόμενο
   ${loading}