• Chương trình 1: Khuyến mại hàng tuần

Thời gian khuyến mại: Từ ngày 10 tháng 10 đến ngày 31 tháng 12 năm 2021 vào Thứ 3 và Thứ 4 hàng tuần .

Nội dung chương trình: Giảm 100.000 VND cho hóa đơn từ 1.000.000 VND, áp dụng cho tất cả các sản phẩm Tối đa 500 mã / ngày. Mỗi chủ thẻ được hưởng 1 lần / tuần chủ thẻ được hưởng 1 lần / tuần

 • Chương trình 2: Khuyến mại ngày đặc biệt

Thời gian khuyến mại: Ngày 10/10, 11/11 và 12/12/2021

Nội dung chương trình: Giảm 150.000 VND cho hóa đơn từ 1.000.000 VND, áp dụng cho tất cả các sản phẩm Tối đa 1.000 mã / ngày. Mỗi chủ thẻ được hưởng 1 lần / ngày

 • Chương trình 3:  Khuyến mại dành cho Thương hiệu

Thời gian khuyến mại: Từ ngày 1 tháng 11 đến ngày 31 tháng 12 năm 2021

Nội dung chương trình: Giảm 50.000 đồng cho hóa đơn từ 500.000 đồng, áp dụng cho các Sản phẩm thuộc Chiến dịch Ngày siêu thương hiệu (danh sách thương hiệu sẽ được cập nhật hàng tháng trên Website Tiki & Ứng dụng di động của Tiki). Tối đa 200 mã / Ngày siêu thương hiệu. Mỗi chủ thẻ được hưởng 1 lần / Ngày siêu thương hiệu.

 • Địa bàn (phạm vi) khuyến mại: ứng dụng Tiki và website Tiki.vn
 • Đối tượng khuyến mại: Chủ thẻ Mastercard bao gồm:  BIDV Mastercard Young Plus, BIDV Mastercard Ready, BIDV Mastercard Platinum Debit, BIDV Mastercard Premier, BIDV Mastercard Vietravel Debit
BIDV

Kết quả gợi ý

  Các sản phẩm/dịch vụ gợi ý

   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
    
   Συμπληρωματικό περιεχόμενο
   ${loading}