Thời gian ưu đãi: Tất cả các ngày từ 01/04/2020 đến 31/3/2021.

Nội dung ưu đãi: Tặng 10% phí bảo hiểm khi mua các sản phẩm sau trên website https://baovietonline.com.vn:

 • 1. Bảo hiểm du lịch Việt Nam
 • 2. Bảo hiểm du lịch Quốc tế
 • 3. Bảo Việt K-Care
 • 4. Bảo hiểm nhà tư nhân
 • 5. Bảo hiểm dành cho người chơi golf
 • 6. Bảo hiểm sức khỏe số
 • 7. Bảo hiểm bệnh hiểm nghèo

Đối tượng áp dụng:

 • - Thẻ tín dụng quốc tế: BIDV MasterCard Platinum, BIDV Visa Platinum, BIDV Vietravel Platinum, BIDV Premier, BIDV Visa Platinum Cashback, BIDV Precious, BIDV Smile, BIDV Flexi, BIDV Vietravel Standard.
 • - Thẻ ghi nợ quốc tế: BIDV Mastercard Platinum, BIDV Premier, BIDV Ready, BIDV Vietravel, BIDV Young Plus.

Phạm vi áp dụng: Trên website: https://baovietonline.com.vn

Thể lệ chi tiết của chương trình: xem file đính kèm.

BIDV

Kết quả gợi ý

  Các sản phẩm/dịch vụ gợi ý

   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
    
   Συμπληρωματικό περιεχόμενο
   ${loading}