BIDV trân trọng mang đến Quý khách hàng chương trình ưu đãi tích luỹ điểm thưởng thẻ Tín dụng quốc tế 2021.

Thời gian ưu đãi: Từ 01/01/2021 - 31/12/2021

- Đợt 1: Từ 01/01/2021 đến 31/03/2021

- Đợt 2: Từ 01/04/2021 đến 31/12/2021

Đối tượng ưu đãi: Chủ thẻ  quốc tế BIDV, bao gồm các thẻ như sau:

+ Đợt 1: Thẻ BIDV Visa Infinite, BIDV Visa Platinum Cashback, BIDV Mastercard Platinum, BIDV Visa Premier, BIDV Visa Platinum, BIDV Mastercard Vietravel Platinum, BIDV Mastercard Platinum Debit.

+ Đợt 2: Thẻ BIDV Visa Infinite, BIDV Visa Platinum Cashback, BIDV Mastercard Platinum, BIDV Visa Premier, BIDV Visa Platinum

- Chính sách Tích lũy điểm thưởng:

STT Loại thẻ áp dụng Chính sách Tích lũy điểm thưởng Hình thức trả thưởng
1 BIDV Visa Infinite

1,000 VND chi tiêu thẻ = 1.5 điểm

X2 điểm khi chi tiêu ngoại tệ

X40 điểm (tương đương mức hoàn tiền 6%) khi chi tiêu lĩnh vực golf, spa, nghỉ dưỡng cao cấp,…)
Tiền thưởng hoặc dặm bay Vietnam Airlines
2 BIDV Visa Platinum Cashback

Thẻ BIDV Visa Platinum Cashback Online: Hoàn tối đa tới 6% các giao dịch online

Thẻ BIDV Visa Platinum Cashback Siêu thị: hoàn tiền theo doanh số lũy tiến tới 10% doanh số giao dịch tại siêu thị
Tiền thưởng
3 BIDV Mastercard Platinum

1,000 VND chi tiêu thẻ = 1.5 điểm

X2 điểm khi chi tiêu ngoại tệ

X10 điểm (tương đương mức hoàn tiền 1.5%) khi chi tiêu lĩnh vực du lịch, cửa hàng miễn thuế, trung tâm thương mại, máy bay…)
Tiền thưởng hoặc dặm bay Vietnam Airlines
4

BIDV Visa Premier, BIDV Visa Platinum (Đợt 1+2)

BIDV Mastercard Vietravel Platinum, BIDV Mastercard Platinum Debit (Đợt 1)

Đợt 1:

1,000 VND chi tiêu thẻ = 1.5 điểm

X2 điểm khi chi tiêu ngoại tệ

X10 điểm (tương đương mức hoàn tiền 1.5%) khi chi tiêu lĩnh vực du lịch

Đợt 2:

Hoàn tiền theo doanh số lũy tiến tới 10% doanh số giao dịch tại siêu thị

Tiền thưởng hoặc dặm bay Vietnam Airlines (Đợt 1)

Tiền thưởng (Đợt 2)

Thể lệ chi tiết đính kèm

Thể lệ tích lũy điểm thưởng VISA Infinite 2021

Thể lệ tích lũy điểm thưởng VISA Cashback 202

Thể lệ tích lũy điểm thưởng MC Platinum 202

Thể lệ tích lũy điểm thưởng Platinum khác trừ thẻ Cashback 2021

the tin dung quoc te, hoan tien, loyalty, cashback
BIDV

Kết quả gợi ý

  Các sản phẩm/dịch vụ gợi ý

   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
    
   Συμπληρωματικό περιεχόμενο
   ${loading}