Thời gian áp dụng: Từ ngày 01/02/2019 đến hết 31/12/2019
 1. Đối tượng áp dụng: Khách hàng cá nhân là chủ thẻ tín dụng quốc tế BIDV Visa Precious và thẻ ghi nợ quốc tế BIDV Mastercard Premier Debit tham gia chương trình này.
 2. Hình thức thực hiện: Chủ thẻ sử dụng các sản phẩm thẻ nêu tại mục 2 nêu trên để thanh toán hàng hóa dịch vụ tại các đơn vị chấp nhận thẻ hoặc thanh toán trực tuyến sẽ được tích điểm thưởng tương ứng với giá trị thanh toán bằng thẻ theo quy định của BIDV.
 3. Chính sách tích điểm
 • Chính sách tích điểm thưởng cơ bản: 1.000 VND thanh toán hàng hóa dịch vụ = 1 điểm
 • Chính sách tích điểm đặc biệt:

Nhân 2 lần điểm: nếu chi tiêu bằng đồng ngoại tệ.

Nhân điểm 10 lần – tương đương cashback 1% khi chi tiêu tại lĩnh vực kinh doanh có Mã lĩnh vực kinh doanh như sau:

Mã lĩnh vực kinh doanh Mô tả lĩnh vực kinh doanh
6300 Bảo hiểm
8211,8220,8299 Giáo dục
8099,9399 Y tế

Nhân 0.3 lần điểm (1.000 VND thanh toán hàng hóa dịch vụ = 0.3 điểm) nếu thẻ được chi tiêu tại Mã lĩnh vực kinh doanh đặc thù (như thu phí bảo hiểm, thu tiền điện, thu tiền nước, thu tiền cước viễn thông,…). Bảng Mã lĩnh vực kinh doanh đặc thù (bao gồm nhưng không giới hạn) như sau:

Mã lĩnh vực kinh doanh đặc thù Mô tả lĩnh vực kinh doanh đặc thù
5541 Xăng dầu
5411 Siêu thị
9211, 9222, 9311, 9399, 9402, 9405 Chính phủ
4900 Dân dụng (điện, nước, cước viễn thông,…)
4111, 4112, 4131, 4789 Giao thông công cộng
5814 Ăn nhanh

Trường hợp giao dịch thẻ thuộc đối tượng hưởng đồng thời nhiều chính sách tích điểm đặc biệt, BIDV sẽ ghi nhận điểm theo chính sách có điểm cao nhất cho giao dịch đó.

 • Chính sách quy đổi điểm thưởng tối đa tại lĩnh vực nhân 10 lần điểm: tối đa 1.000.000 điểm/Khách hàng/tháng.
 • Chính sách quy đổi điểm thưởng thành tiền thưởng : 1 Điểm = 1 VNĐ.
loyalty
BIDV

Kết quả gợi ý

  Các sản phẩm/dịch vụ gợi ý

   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
    
   Συμπληρωματικό περιεχόμενο
   ${loading}