1. Thời gian khuyến mại: từ ngày 10/06/2019 đến hết 07/09/2019

2. Sản phẩm khuyến mại: Thẻ quốc tế BIDV, không bao gồm thẻ doanh nghiệp, thẻ Thu phí viên và thẻ BIDV-MU. Cụ thể các loại thẻ sau:

- Thẻ tín dụng quốc tế BIDV hạng Chuẩn (Visa Flexi/Vietravel Standard), hạng Vàng (Visa Precious, Visa Smile); hạng Bạch Kim (MasterCard Platinum/Visa Platinum/Vietravel Platinum và Visa Premier).

- Thẻ ghi nợ quốc tế hạng Bạch Kim (BIDV MasterCard Premier; Mastercard Platinum); hạng Chuẩn (BIDV MasterCard Ready, BIDV MasterCard Young Plus, Vietravel Standard).

3. Đối tượng khuyến mại: Tất cả chủ thẻ quốc tế BIDV đã từng phát sinh giao dịch chi tiêu (từ 01/12/2018 đến 28/02/2019) nhưng từ 01/03/2019 đến hết ngày 06/06/2019 không phát sinh giao dịch bất kỳ từ thẻ nêu trên

4. Nội dung chương trình: Tặng tiền 50% giá trị giao dịch thanh toán hàng hóa/ dịch vụ hợp lệ trong thời gian khuyến mại và có ngày hạch toán giao dịch chậm nhất ngày 15/09/2019, cụ thể như sau:

Loại thẻ Số tiền tối đa Điều kiện hưởng khuyến mại
Thẻ tín dụng quốc tế    
Hạng Bạch Kim 500.000 Mỗi giao dịch chi tiêu được hoàn 50% tối đa 300.000VND/lần, mỗi thẻ được hoàn tối đa 500.000VND, không giới hạn số lần chi tiêu
Hạng Vàng 200.000 Mỗi giao dịch chi tiêu được hoàn 50% tối đa 100.000VND/lần, mỗi thẻ được hoàn tối đa 200.000VND, không giới hạn số lần chi tiêu
Hạng Chuẩn 100.000 Mỗi giao dịch chi tiêu được hoàn 50% tối đa 50.000VND/lần, mỗi thẻ được hoàn tối đa 100.000VND, không giới hạn số lần chi tiêu
Thẻ ghi nợ quốc tế    
Hạng Bạch Kim 150.000 Mỗi giao dịch chi tiêu được hoàn 50% tối đa 100.000đ/lần, mỗi thẻ được hoàn tối đa 150.000đ, không giới hạn số lần chi tiêu
Hạng Chuẩn 50.000 Mỗi giao dịch chi tiêu được hoàn 50% tối đa 30.000đ/lần, mỗi thẻ được hoàn tối đa 50.000đ, không giới hạn số lần chi tiêu

 

BIDV

Kết quả gợi ý

  Các sản phẩm/dịch vụ gợi ý

   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
    
   Συμπληρωματικό περιεχόμενο
   ${loading}