- Thời gian khuyến mại: từ ngày 15/06/2019 đến hết 30/06/2019 (đối với khu vực Hồ Chí Minh áp dụng từ ngày 18/06/2019 đến hết 03/07/2019).

- Sản phẩm áp dụng: Thẻ tín dụng quốc tế BIDV (không bao gồm thẻ tín dụng doanh nghiệp, thẻ Thu phí viên). Cụ thể các loại thẻ sau: Hạng Chuẩn (Visa Flexi/Vietravel Standard), hạng Vàng (Visa Precious, Visa Smile); hạng Bạch Kim (MasterCard Platinum/Visa Platinum/Vietravel Platinum/Visa Premier và Infinite).

- Nội dung ưu đãi: Tặng 01 triệu đồng/chủ thẻ chính thẻ tín dụng quốc tế BIDV có hạn mức tín dụng từ 100 triệu đồng trở lên đáp ứng đủ các điều kiện sau:

+ Dư nợ đến hết ngày 30/6/2019 đạt tối thiểu 90% hạn mức tín dụng thẻ chính;

+ Không quá hạn thanh toán thẻ trong 02 kỳ sao kê gần nhất;

+ Doanh số giao dịch (thanh toán hàng hóa dịch vụ và rút tiền mặt) của thẻ trong khoảng thời gian từ 15/06/2019 đến hết ngày 30/06/2019 đạt tối thiểu 100 triệu đồng (khoảng thời gian áp dụng đối với khu vực Hồ Chí Minh tính từ ngày 18/06/2019 đến hết ngày 03/07/2019).

Thể lệ chi tiết chương trình tại file đính kèm:

uu dai ngay vang, uu dai the tin dung bidv
BIDV

Kết quả gợi ý

  Các sản phẩm/dịch vụ gợi ý

   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
    
   Συμπληρωματικό περιεχόμενο
   ${loading}