I. Ưu đãi tại Tiki.vn

Thời gian ưu đãi: Từ 9h-24h các ngày thứ 6 hàng tuần từ 02/08/2019 đến 17/01/2020 và các ngày 09/09, 10/10, 11/11, 12/12/2019

Nội dung ưu đãi:

- BIDV giảm trực tiếp 150.000 đồng cho chủ thẻ quốc tế BIDV có tổng giá trị đơn hàng từ 1 triệu đồng trở lên vào các ngày thứ 6 hằng tuần của mỗi đợt khuyến mại.

- Mỗi tài khoản đăng nhập được ưu đãi giảm trực tiếp 1 lần/1 tháng trong thời gian diễn ra chương trình.

- Thể lệ chi tiết của chương trình: tại file đính kèm.

Đối tượng áp dụng:

- Thẻ tín dụng: BIDV Visa Premier, BIDV Mastercard Platinum, BIDV Mastercard Vietravel Platinum, BIDV Visa Platinum, BIDV Visa Precious, BIDV Visa Smile, BIDV Visa Flexi, BIDV Mastercard Vietravel

- Thẻ ghi nợ: BIDV Mastercard Platinum, BIDV Mastercard Premier, BIDV Mastercard Ready, BIDV Mastercard Vietravel, BIDV Mastercard Young +.

Phạm vi áp dụng: Tại app của Tiki hoặc trang thương mại điện tử www.tiki.vn

II. Ưu đãi tại Shopee.vn

Thời gian ưu đãi:

- Từ 9h-24h các ngày thứ 6 hàng tuần từ ngày 02/08/2019 đến hết ngày 17/01/2020:

- Từ 9h đến 24h: các ngày Big Campaign: 08/08, 09/09, 10/10, 09/11 – 11/11, 10/12 – 12/12/2019

- Các Ngày Không Tiền Mặt: ngày 29 và 30 các tháng 8, 9, 10, 11, 12/2019

Nội dung ưu đãi:

- BIDV giảm trực tiếp 150.000 đồng cho chủ thẻ quốc tế BIDV có tổng giá trị đơn hàng từ 1 triệu đồng trở lên vào các ngày thứ 6 hàng tuần.

- Mỗi tài khoản đăng nhập được ưu đãi giảm trực tiếp 1 lần/1 tháng trong thời gian diễn ra chương trình.

- Thể lệ chi tiết của chương trình: tại file đính kèm.

Đối tượng áp dụng:

- Thẻ tín dụng: BIDV Visa Premier, BIDV Mastercard Platinum, BIDV Mastercard Vietravel Platinum, BIDV Visa Platinum, BIDV Visa Precious, BIDV Visa Smile, BIDV Visa Flexi, BIDV Mastercard Vietravel

- Thẻ ghi nợ: BIDV Mastercard Platinum, BIDV Mastercard Premier, BIDV Mastercard Ready,  BIDV Mastercard Vietravel, BIDV Mastercard Young +.

Phạm vi áp dụng: Tại app của Shopee hoặc trang thương mại điện tử www.shopee.vn

III. Ưu đãi tại Lazada.vn

Thời gian ưu đãi: Bắt đầu lúc 9h00 đến 23h59 các ngày thứ 6 hàng tuần từ 06/09/2019 đến hết 12/12/2019 và các ngày đặc biệt: 9/9/2019, 9,10,11/11/2019, 10,11,12/12/2019 (tương đương 21 ngày áp dụng ưu đãi)

Nội dung ưu đãi:

- BIDV giảm trực tiếp 150.000 đồng khi thanh toán bằng thẻ quốc tế BIDV cho đơn hàng có giá trị từ 1 triệu đồng trở lên vào các ngày thứ 6 hàng tuần và các ngày đặc biệt trong thời gian diễn ra chương trình khuyến mại.

- Khách hàng nhập mã BIDVFRI ở bước thanh toán để được giảm giá.

- Mỗi tài khoản đăng nhập được ưu đãi giảm trực tiếp tối đa 3 lần trong thời gian diễn ra chương trình.

- Ưu đãi được áp dụng chung với các chương trình khuyến mãi/nhập mã giảm giá khác.

- Thể lệ chi tiết của chương trình: xem file đính kèm.

Đối tượng áp dụng:

- Thẻ tín dụng: BIDV Visa Premier, BIDV Mastercard Platinum, BIDV Mastercard Vietravel Platinum, BIDV Visa Platinum, BIDV Visa Precious, BIDV Visa Smile, BIDV Visa Flexi, BIDV Mastercard Vietravel

- Thẻ ghi nợ: BIDV Mastercard Platinum, BIDV Mastercard Premier, BIDV Mastercard Ready, BIDV Mastercard Vietravel, BIDV Mastercard Young +.

Phạm vi áp dụng: Website: www.Lazada.vn

online friday, Tiki, Shopee, Lazada
BIDV

Kết quả gợi ý

  Các sản phẩm/dịch vụ gợi ý

   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
    
   Συμπληρωματικό περιεχόμενο
   ${loading}