- Thời gian ưu đãi: thứ 7, chủ nhật hàng tuần từ 1/12/2018 - 5/2/2019 đối với Hệ thống siêu thị Vinmart, Vinmart+ và từ 8/12/2018 - 3/2/2019 đối với Hệ thống siêu thị Co.opMart, Co.opXtra

- Đối tượng áp dụng: chủ thẻ quốc tế BIDV khi thanh toán trên POS BIDV tại Hệ thống siêu thị Vinmart, Vinmart+ (giao dịch thanh toán từ 500.000đ) hoặc Co.opMart, Co.opXtra (giao dịch thanh toán từ 700.000đ)

- Cơ chế ưu đãi:

      +  Hoàn tiền 10% đối với thẻ quốc tế BIDV hạng Bạch Kim (tối đa 400.000đ/giao dịch đối với Hệ thống Vinmart; 300.000đ/giao dịch đối với Hệ thống Co.opMart)

      +  Hoàn tiền 5% đối với thẻ quốc tế BIDV hạng khác (tối đa 300.000đ/giao dịch đối với Hệ thống Vinmart; 200.000đ/giao dịch đối với Hệ thống Co.opMart

Thể lệ chi tiết Chương trình khuyến mại đính kèm

uudaithe, sieu thi, cashback
BIDV

Kết quả gợi ý

  Các sản phẩm/dịch vụ gợi ý

   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
    
   Συμπληρωματικό περιεχόμενο
   ${loading}