Trung tâm Công nghệ thông tin Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) đang có nhu cầu tìm đối tác là các Doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực phát triển phần mềm. BIDV trân trọng thông báo và kính mời Qúy Doanh nghiệp có sản phẩm/dịch vụ phát triển phần mềm liên quan tới lĩnh vực tài chính ngân hàng tham gia gói thầu bằng cách chuẩn bị hồ sơ năng lực cụ thể như sau:

1. Nội dung gói thầu

- Tên gói thầu: Lựa chọn đối tác cung cấp dịch vụ phát triển phần mềm cho BIDV.

- Tên chủ đầu tư : Trung tâm Công nghệ thông tin Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam.

- Nguồn vốn: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV).

- Thời gian phát hành Hồ sơ yêu cầu chào hàng: Từ ngày 17 tháng 01 năm 2019 đến hết ngày 24 tháng 01 năm 2019 (trong giờ hành chính).

2. Cách thức tham gia gói thầu:

Bước 1: Lấy hồ sơ  bản cứng và chuẩn bị các Hồ sơ thầu theo mẫu do Trung tâm CNTT BIDV cung cấp

Bước 2: Nộp hồ sơ năng lực

Bước 3: Thông báo kết quả lựa chọn và ký hợp đồng cung cấp dịch vụ

3. Liên hệ để lấy hồ sơ gói thầu:

- Ms  Vũ Thị Hoài Thanh, Chuyên viên - Phòng Phát triển ứng dụng và Tích hợp hệ thống, Trung tâm CNTT Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV)

- Địa chỉ: Tòa nhà BIDV - Số 7 - Duy Tân - Dịch Vọng - Cầu Giấy

- Điện thoại : 024 626 92 494 - 633   Email: thanhvth1@bidv.com.vn

4. Lưu ý

Đối tác đến nhận Hồ sơ yêu cầu mang theo giấy giới thiệu của đơn vị.

BIDV trân trọng thông báo.

BIDV

Kết quả gợi ý

  Các sản phẩm/dịch vụ gợi ý

   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
    
   Συμπληρωματικό περιεχόμενο
   ${loading}