Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) trân trọng thông báo tuyển dụng 6 cán bộ tại Ban Kinh doanh vốn và tiền tệ, cụ thể như sau:

1. Vị trí và số lượng cần tuyển dụng:

- Vị trí tuyển dụng: 

STT

Vị trí tuyển dụng

Số lượng

1

Chuyên viên phát triển kinh doanh

03 (02 cán bộ làm việc tại TP HCM và  01 cán bộ làm việc tại Hà Nội)

2

Chuyên viên giao dịch ngoại tệ phái sinh

01 cán bộ làm việc tại Hà Nội

3

Chuyên viên phát triển sản phẩm thị trường vốn nợ (tư vấn phát hành trái phiếu)

02 cán bộ làm việc tại Hà Nội

 

Tổng cộng

06

 

- Mô tả công việc, yêu cầu và tiêu chuẩn tuyển dụng: Tuyển dụng từ nguồn bên ngoài hệ thống BIDV. Chi tiết tại Phụ lục 1 đính kèm

- Địa điểm làm việc: Ban Kinh doanh vốn và tiền tệ, Trụ sở chính BIDV - 194 Trần Quang Khải, Hoàn Kiếm, Hà Nội

2. Hình thức tuyển dụng:

- Tuyển dụng qua 02 vòng (Vòng 1: Sơ tuyển hồ sơ; Vòng 2: Phỏng vấn trực tiếp). Trường hợp cần thiết sẽ yêu cầu làm bài test (nghiệp vụ, tiếng Anh) để kiểm tra thêm năng lực của ứng viên.

3. Chế độ đãi ngộ:

- Được hưởng lương, thưởng và các cơ chế khuyến khích theo thỏa thuận và theo quy định của BIDV.

- Được chi bổ sung thu nhập theo kết quả làm việc, vị trí công việc và theo quy định của BIDV.

4. Hồ sơ dự tuyển:

+ Phiếu đăng ký dự tuyển có dán ảnh ứng viên (Chi tiết tại Phụ lục 02 đính kèm)

+ Tóm tắt trích ngang lý lịch cán bộ (Chi tiết tại Phụ lục 03 đính kèm)

Ứng viên scan Phiếu đăng ký dự tuyển (có dán ảnh) và các văn bằng, chứng chỉ liên quan thành 01 file dạng .pdf và đặt tên file theo cú pháp: tên ứng viên_vị trí tuyển dụng

Ví dụ: ứng viên tên là Nguyễn Văn A, ứng tuyển và đặt tên file .pdf là NguyenVanA_Ban KDV&TT

5. Thời gian nhận hồ sơ:

- Từ ngày 24/03/2022 đến hết ngày 06/04/2022 (hoặc đến khi tuyển dụng đủ số lượng cán bộ theo định biên).

6. Cách thức nộp hồ sơ:

- Hồ sơ ứng tuyển của mỗi ứng viên bao gồm 01 file pdf và 01 file excel (PL3 – tóm tắt trích ngang lý lịch cán bộ), gửi email về địa chỉ: Phatvh@bidv.com.vn

(Hội đồng tuyển dụng chỉ liên lạc với ứng viên đạt yêu cầu tại vòng sơ tuyển hồ sơ).

Trân trọng thông báo!

BIDV

Kết quả gợi ý

  Các sản phẩm/dịch vụ gợi ý

   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
    
   Συμπληρωματικό περιεχόμενο
   ${loading}