Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Phú Yên (BIDV Phú Yên) thông báo thay đổi tên gọi và địa điểm hoạt động Phòng Giao dịch Sông Hinh, thông tin cụ thể như sau:

1. Tên gọi và địa điểm giao dịch cũ:

- Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Phú Yên - Phòng Giao dịch Sông Hinh

- 31 Lê Lợi, thị trấn Hai Riêng, huyện Sông Hinh, Phú Yên

2. Tên gọi và địa điểm giao dịch mới:

- Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Phú Yên - Phòng Giao dịch Đông Hòa

- Khu phố 2, phường Hòa Vinh, thị xã Đông Hòa, Phú Yên

3. Điện thoại: 0257.3852.668

4. Thời gian thay đổi: bắt đầu từ ngày 04/04/2022

Trân trọng thông báo!

BIDV

Kết quả gợi ý

  Các sản phẩm/dịch vụ gợi ý

   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
    
   Συμπληρωματικό περιεχόμενο
   ${loading}