Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Quận 3 Thành Phố Hồ Chí Minh thông báo khai trương hoạt động Phòng Giao dịch Bình Tiên, thông tin cụ thể như sau:

- Tên Phòng giao dịch: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Quận 3 Thành Phố Hồ Chí Minh - Phòng Giao dịch Bình Tiên

- Tên viết tắt: BIDV Quận 3 Thành Phố Hồ Chí Minh - PGD Bình Tiên

- Địa điểm hoạt động: 119 Nguyễn Tri Phương, Phường 7, Quận 5, Thành Phố Hồ Chí Minh

- Thời gian khai trương: ngày 25/11/2021

Trân trọng thông báo!

BIDV

Kết quả gợi ý

  Các sản phẩm/dịch vụ gợi ý

   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
    
   Συμπληρωματικό περιεχόμενο
   ${loading}