THÔNG BÁO KẾT QUẢ DANH SÁCH NGẮN

Gói thầu ADB-BIDV-1.1 “Xây dựng các giải pháp phát triển kinh doanh

hỗ trợ các Doanh nghiệp nhỏ và vừa” do ADB tài trợ 

 

Căn cứ Kết quả đánh giá lựa chọn danh sách ngắn từ Hồ sơ bày tỏ quan tâm (EoI) của các đơn vị nhà thầu cho Gói thầu ADB-BIDV-1.1 “Xây dựng các giải pháp phát triển kinh doanh hỗ trợ các Doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV)” thuộc Dự án Phát triển DNNVV do Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) tài trợ, Ban Quản lý Dự án Hỗ trợ kỹ thuật do ADB tài trợ (Ban QLDA) – Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) xin thông báo kết quả đánh giá lựa chọn danh sách ngắn cụ thể như sau:

1. Danh sách các nhà thầu nộp Hồ sơ bày tỏ quan tâm:

- Liên danh: Công ty MDF Global (MDF Global) – Hà Lan (thành viên đứng đầu); Công ty TNHH Giải pháp hệ thống thông tin và kiến trúc doanh nghiệp (iSEA) – Việt Nam (thành viên); Công ty Tư vấn Quản lý và Chuyển đổi tổ chức (T&C) – Việt Nam (thành viên).

- Liên danh Application Europienne De Technologies Et De Services (AETS) – Pháp (thành viên đứng đầu); Công ty CP Nghiên cứu và Đầu tư kinh doanh nông nghiệp sáng tạo (INARI) – Việt Nam (thành viên); Công ty TNHH một thành viên Đầu tư và Phát triển công nghệ Bách Khoa Hà Nội (BKHoldings) - Việt Nam (thành viên); Công ty TNHH KIU Global (KIU Global) – Hồng Kông (nhà thầu phụ).

- Liên danh Inno-Change International Consultants, Inc (IIC) – Philippine (thành viên đứng đầu); Công ty TNHH Tư vấn Quản lý và Phát triển ASEAN (ASEC) - Việt Nam (thành viên); Viện Quản lý Phát triển Châu Á (AMDI) – Việt Nam (thành viên).

- Trung tâm Phát triển Doanh nghiệp nông thôn Việt Nam (VietED) - Việt Nam.

- Liên danh Công ty TNHH AARC (AARC) –Ai-len (thành viên đứng đầu);Trung tâm Nghiên cứu chính sách và Phát triển (Depocen) – Việt Nam (nhà thầu phụ); Công ty TNHH TSC Global (TSC) – New Zealand (thành viên).

- Công ty CP Giáo dục MVV (MVV) – Việt Nam.

- Công ty TNHH KIU Global (KIU Global) – Hồng Kông, Trung Quốc

2. Danh sách ngắn và đơn vị được mời nộp Hồ sơ đề xuất 

- Liên danh: Công ty MDF Global (MDF Global) – Hà Lan (thành viên đứng đầu); Công ty TNHH Giải pháp hệ thống thông tin và kiến trúc doanh nghiệp (iSEA) – Việt Nam (thành viên); Công ty Tư vấn Quản lý và Chuyển đổi tổ chức (T&C) – Việt Nam (thành viên).

- Liên danh Application Europienne De Technologies Et De Services (AETS) – Pháp (thành viên đứng đầu); Công ty CP Nghiên cứu và Đầu tư kinh doanh nông nghiệp sáng tạo (INARI) – Việt Nam (thành viên); Công ty TNHH một thành viên Đầu tư và Phát triển công nghệ Bách Khoa Hà Nội (BKHoldings) - Việt Nam (thành viên); Công ty TNHH KIU Global (KIU Global) – Hồng Kông (nhà thầu phụ).

- Liên danh Inno-Change International Consultants, Inc (IIC) – Philippine (thành viên đứng đầu); Công ty TNHH Tư vấn Quản lý và Phát triển ASEAN (ASEC) - Việt Nam (thành viên); Viện Quản lý Phát triển Châu Á (AMDI) – Việt Nam (thành viên).

- Liên danh Công ty TNHH AARC (AARC) –Ai-len (thành viên đứng đầu);Trung tâm Nghiên cứu chính sách và Phát triển (Depocen) – Việt Nam (nhà thầu phụ); Công ty TNHH TSC Global (TSC) – New Zealand (thành viên).

- Công ty CP Giáo dục MVV (MVV) – Việt Nam.

- Công ty TNHH KIU Global (KIU Global) – Hồng Kông, Trung Quốc

Hồ sơ yêu cầu mời nộp Đề xuất (RFP) được ban hành sẽ được gửi tới các đơn vị được lựa chọn vào danh sách ngắn qua địa chỉ email đã cung cấp trong Hồ sơ bày tỏ quan tâm (EoI).

Ban Quản lý Dự án Hỗ trợ kỹ thuật do ADB tài trợ xin thông báo./.

BIDV

Kết quả gợi ý

  Các sản phẩm/dịch vụ gợi ý

   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
    
   Συμπληρωματικό περιεχόμενο
   ${loading}