-->
Ngày 26/6/2020, tại Hà Nội, BIDV đã tổ chức thành công “Ngày hội Sáng tạo 2020”. Đây là hoạt động điểm nhấn trong chuỗi hoạt động triển khai Đề án Xây dựng và thực hành văn hóa học hỏi - sáng tạo tại BIDV.

Hoạt động sáng tạo - phục vụ khách hàng tốt hơn, gia tăng hiệu quả kinh doanh

Sáng tạo là một thành tố quan trọng trong văn hóa doanh nghiệp BIDV. Trong dặm dài phát triển của mình, BIDV luôn đề cao tinh thần “sáng tạo hướng đến khách hàng” và đã cung cấp nhiều sản phẩm, chương trình đáp ứng nhu cầu của khách hàng, nhu cầu của thị trường trong từng giai đoạn. Đặc biệt là những năm gần đây, trong xu hướng cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, các phong trào phát triển nghiên cứu khoa học tại BIDV đã tạo ra khoảng hơn 200 sáng kiến, ý tưởng mỗi năm, tập trung vào việc cải tiến quy trình hoạt động và xây dựng sản phẩm mới phục vụ khách hàng. Nhờ đó, BIDV thường xuyên cung cấp ra thị trường những sản phẩm dịch vụ hiện đại có hàm lượng công nghệ cao.

Một trong 4 sáng kiến được lựa chọn trình bày tại "Ngày hội sáng tạo 2020"

Như một hiệu ứng từ Ngày hội Sáng tạo năm 2019, trong năm toàn hệ thống đã công nhận 316 sáng kiến cấp Cơ sở tại Trụ sở chính, 306 sáng kiến cấp Cơ sở tại Đơn vị trực thuộc và 41 sáng kiến cấp Hệ thống, 12 sáng kiến tiêu biểu cấp hệ thống. Đây đều là các sáng kiến có giá trị cho BIDV, bao trùm những lĩnh vực đổi mới, sáng tạo của tổ chức theo thông lệ quốc tế gồm có: (i) Đổi mới tổ chức hoạt động (quản trị điều hành, môi trường làm việc, sắp xếp tổ chức bộ máy…), (ii) Đổi mới quy trình (cho vay, tài trợ, đầu tư…), (iii) Đổi mới sản phẩm-dịch vụ (phát triển sản phẩm, dịch vụ mới) và (iv) Đổi mới tiếp thị (hoạt động marketing, tiếp cận khách hàng trên nền tảng số…).

Trong 6 tháng đầu năm 2020, 63 đề tài nghiên cứu cấp hệ thống của 17 đơn vị được đề xuất đưa vào danh mục sáng kiến, với nội dung chủ yếu tập trung vào các vấn đề quan trọng của BIDV như: Chiến lược nâng cao năng lực quản trị rủi ro; Các giải pháp tăng cường năng lực công nghệ thông tin (an toàn, bảo mật); Chương trình phần mềm theo xu thế phát triển ngân hàng số/ứng dụng trí tuệ nhân tạo; Nghiên cứu phát triển các sản phẩm/dịch vụ mới… Trong đó, tỷ lệ nhiệm vụ có sự ứng dụng CNTT chiếm 54% tổng số nhiệm vụ đăng ký, cho thấy hoạt động nghiên cứu đang bám sát với định hướng chiến lược ngân hàng số của BIDV hiện nay.

Vinh danh sáng kiến tiêu biểu tại "Ngày hội sáng tạo 2020"

Trong giai đoạn từ tháng 3/2019 đến tháng 6/2020, BIDV đã ghi nhận 350 sáng kiến, trong đó có 162 sáng kiến khả thi được chi nhánh triển khai, 112 sáng kiến được Hội sở chính triển khai, và 7 sáng kiến lọt vào vòng chung kết cuộc thì “Triển khai ứng dụng sáng kiến phát triển dịch vụ”. Tại Ngày hội Sáng tạo 2020, BIDV đã vinh danh 12 sáng kiến tiêu biểu cấp hệ thống năm 2019 (được bình chọn từ 41 sáng kiến) và 7 sáng kiến tiêu biểu được triển khai thành công đạt giải từ cuộc thi “Triển khai ứng dụng sáng kiến phát triển dịch vụ”.

Xây dựng hệ sinh thái BIDV trong kỷ nguyên số

“Văn hóa học hỏi sáng tạo” dần trở nên quen thuộc như thói quen và in sâu vào ý thức của mỗi người lao động BIDV. Và chính từ những nhân tố ấy, BIDV đang ngày càng phát huy được trí tuệ của từng cá nhân, từng tập thể, từng đơn vị, từ đó tạo dựng nền tảng cho sự phát triển bền vững của BIDV cũng như đem lại một hệ thống sản phẩm dịch vụ và môi trường kinh doanh tốt nhất cho khách hàng.

Ông Lê Ngọc Lâm, Phó Tổng Giám đốc phụ trách Ban điều hành BIDV, nhấn mạnh: “Hoạt động nghiên cứu, sáng tạo cần lấy khách hàng là hạt nhân, là trung tâm của hoạt động đổi mới sáng tạo để từ đó đưa ra những ý tưởng cải tiến quy trình tiên tiến hơn, những ý tưởng triển khai mới, khả thi về phát triển sản phẩm dịch vụ mới, cũng như cải tiến nâng cấp sản phẩm, dịch vụ hiện hữu,…”. Ông Lê Ngọc Lâm cũng đề nghị lãnh đạo các cấp trong toàn hệ thống, từ các đơn vị Trụ sở chính đến các chi nhánh, phải tạo điều kiện tốt nhất để xây dựng và thực hành văn hóa học hỏi sáng tạo, từ đó góp phần tạo ra môi trường thuận lợi nhất để ươm mầm, vun đắp cho các ý tưởng sáng tạo đổi mới được nghiên cứu và đi vào thực tiễn.

Trong chiến lược phát triển kinh doanh của BIDV đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030 đang trình Ngân hàng Nhà nước, BIDV xác định rất rõ giá trị cốt lõi: Hướng đến khách hàng – Đổi mới sáng tạo – Chuyên nghiệp tin cậy – Trách nhiệm xã hội. Đồng thời, định hướng và quyết tâm của Ban lãnh đạo BIDV là xây dựng BIDV trở thành một Tổ chức Học hỏi - Sáng tạo. Đặc biệt, BIDV đã hoàn tất thương vụ bán cổ phần cho đối tác KEB Hana Bank, do vậy việc đổi mới sáng tạo trong công tác quản trị điều hành, trong hoạt động kinh doanh là một yêu cầu tất yếu, khách quan phù hợp với thông lệ quốc tế.

Để chuẩn bị cho “Ngày hội sáng tạo 2021”, BIDV đặt ra chủ đề cho năm tới là “Đột phá để phát triển hệ sinh thái BIDV trong kỷ nguyên số” với thông điệp BIDV - hơn cả 1 ngân hàng. Đổi mới sáng tạo vừa là chìa khóa quan trọng trong việc tăng năng suất lao động nội tại của doanh nghiệp, vừa là yếu tố quyết định năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp trong việc phát triển thị trường, phát triển khách hàng trong dài hạn. Do vậy, mỗi cán bộ, mỗi lãnh đạo các cấp đều được kêu gọi thấm nhuần tinh thần này, hưởng ứng nỗ lực hơn nữa trong hoạt động đổi mới sáng tạo, từ đó giúp BIDV hiện thực hóa giấc mơ trường tồn và thịnh vượng.

BIDV

Kết quả gợi ý

  Các sản phẩm/dịch vụ gợi ý

   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
    
   Συμπληρωματικό περιεχόμενο
   ${loading}