Ngày 05/07/2019, tại 02 điểm cầu TP. Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh, Đảng ủy BIDV đã tham gia Hội nghị trực tuyến triển khai thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị. Hội nghị do Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tổ chức dưới hình thức tiếp sóng trực tiếp từ Trung ương.

Tham dự Hội nghị có các Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ BIDV, Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng Ban Kiểm soát, Bí thư Đoàn Thanh niên, Chủ tịch Công đoàn BIDV và các đồng chí là Bí thư, cấp ủy, lãnh đạo các đơn vị tại Trụ sở chính, các đơn vị trên địa bàn TP. Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh và TP. Đà Nẵng.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe đồng chí Võ Văn Thưởng - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương - triển khai Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22-10-2018 của Bộ Chính trị “về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”.

Đồng chí Võ Văn Thưởng đã giới thiệu những nội dung cơ bản của Nghị quyết; thông tin và làm rõ những khái niệm, lý giải nguyên nhân vì sao trong thời gian tới phải tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; đồng thời nhận diện các thế lực thù địch, thông tin sai trái, cũng như phương thức thủ đoạn chống phá của những đối tượng này... Đồng chí Võ Văn Thưởng cũng đã phân tích làm rõ những kết quả, thành tựu và một số giải pháp, nhiệm vụ trong công tác thông tin, tuyên truyền, tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng... Trên cơ sở phân tích tình hình thực tiễn, đồng chí Võ Văn Thưởng đề nghị Ban Tuyên giáo các địa phương cần tập trung đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tư tưởng, tuyên truyền, giáo dục chính trị; hệ thống hóa, phổ biến các thành tựu lý luận trong thời gian qua; nâng cao chất lượng học tập nghị quyết để làm và vận dụng vào thực tiễn.

Cũng tại Hội nghị, đồng chí Phạm Xuân Cảnh - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Thành viên Hội đồng thành viên Tập đoàn Dầu khí - cũng đã cung cấp thông tin về “Ngành dầu khí Việt Nam sau 60 năm thực hiện ý nguyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh (23/7/1959 - 23/7/2019): Thuận lợi, khó khăn và giải pháp thực hiện trong thời gian tới”.

Kết thúc Hội nghị, đồng chí Lê Mạnh Hùng, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đã định hướng thông tin trong thời gian tới; đề nghị đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên cả nước cần căn cứ vào mục đích, đối tượng tuyên truyền để truyền đạt thông tin từ Hội nghị lần này.

BIDV

Kết quả gợi ý

  Các sản phẩm/dịch vụ gợi ý

   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
    
   Συμπληρωματικό περιεχόμενο
   ${loading}