Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam thông báo lãi suất trái phiếu mã BID121028 do BIDV phát hành ngày 29/10/2021 như sau:

Lãi suất áp dụng cho kỳ thanh toán lãi kể từ và bao gồm ngày 29/10/2022 cho đến nhưng không bao gồm ngày 29/10/2023 là 6,40%/năm (chi tiết tại Thông báo lãi suất đính kèm

BIDV

Kết quả gợi ý

  Các sản phẩm/dịch vụ gợi ý

   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
    
   Συμπληρωματικό περιεχόμενο
   ${loading}