Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) trân trọng thông báo tuyển dụng cán bộ tại Ban Quản lý Dự án Trang bị hệ thống ngân hàng điện tử cho Khách hàng tổ chức, cụ thể như sau:

1. Vị trí và số lượng cần tuyển dụng:

TT

Vị trí tuyển dụng

Số lượng

1

Cán bộ nghiệp vụ cấu phần quản lý back-end

01

2

Cán bộ nghiệp vụ cấu phần Chuyển tiền

01

3

Cán bộ nghiệp vụ cấu phần Quản lý khoản phải thu/phải trả

01

4

Cán bộ nghiệp vụ cấu phần tiện ích khác

02

Tổng số

05 chỉ tiêu

 

- Mô tả công việc, yêu cầu và tiêu chuẩn tuyển dụng: Chi tiết tại Phụ lục 1 đính kèm

- Địa điểm làm việc: Ban Quản lý Dự án Trang bị hệ thống ngân hàng điện tử cho Khách hàng tổ chức- Tháp BIDV: 194 Trần Quang Khải, Lý Thải Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội

2. Hình thức tuyển dụng:

- Vòng 1: Sơ tuyển hồ sơ.

- Vòng 2: Phỏng vấn trực tiếp (Chỉ những ứng viên đạt yêu cầu tại Vòng 1 mới được tham gia Vòng 2).

- Vòng 3: Làm bài kiểm tra nhanh (về nghiệp vụ) đối với ứng viên từ nguồn bên ngoài hệ thống

3. Chế độ đãi ngộ:

- Được hưởng lương, thưởng và các cơ chế khuyến khích theo thỏa thuận và theo quy định của BIDV.

- Được chi bổ sung thu nhập theo kết quả làm việc, vị trí công việc và theo quy định của BIDV.

4. Hồ sơ dự tuyển:

- Phiếu đăng ký dự tuyển có dán ảnh ứng viên: Chi tiết tại Phụ lục 2 đính kèm.

- Tóm tắt trích ngang lý lịch cán bộ: Chi tiết tại Phụ lục 3 đính kèm.

- Các văn bằng chứng chỉ, các chứng chỉ về thành tích học tập

Ứng viên scan Phụ lục 2 và các văn bằng chứng chỉ…, đặt tên file PDF và file EXCEL (Phụ lục 3) theo cú pháp: mã vị trí ứng tuyển_tên ứng viên_đơn vị công tác.

Ví dụ: ứng viên tên là Nguyễn Văn A, Công tác tại Chi nhánh BIDV B, ứng tuyển vị trí Chuyên viên Tài trợ dự án đặt tên file là CVBQLDA01_NguyenVanA_BIDVB

5. Thời gian nhận hồ sơ:

Từ ngày 25/02/2022 đến hết ngày 10/03/2022.

 6. Cách thức nộp hồ sơ:

Hồ sơ ứng tuyển của mỗi ứng viên bao gồm 1file PDF (Phụ lục 2) và 1 file EXCEL (Phụ lục 3 - tóm tắt trích ngang lý lịch cán bộ), gửi email về địa chỉ: nguyennc1@bidv.com.vn

(BIDV chỉ liên hệ ứng viên đạt yêu cầu tại vòng sơ tuyển hồ sơ)

Trân trọng thông báo!

BIDV

Kết quả gợi ý

  Các sản phẩm/dịch vụ gợi ý

   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
    
   Συμπληρωματικό περιεχόμενο
   ${loading}