Vào ngày 28/06 và 31/07/2021 tới đây, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) sẽ thực hiện mua lại trước hạn 200 tỷ đồng trái phiếu phát hành năm 2019, chi tiết như sau:

Mã trái phiếu

Ngày phát hành

Ngày mua lại

Tổng giá trị phát hành (tỷ đồng)

Tổng giá trị mua lại (tỷ đồng)

Kỳ hạn

BID2_RL19.01 26/06/2019 26/06/2021 100 100 7 năm, BIDV có quyền mua lại trái phiếu sau 2 năm
BID2_RL19.03 31/07/2019 31/07/2021 100 100 7 năm, BIDV có quyền mua lại trái phiếu sau 2 năm

 

Đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không được bảo đảm hoặc bảo lãnh, được phát hành và thanh toán bằng Đồng Việt Nam, xác lập nghĩa vụ trả nợ trực tiếp, là nợ thứ cấp của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam và thỏa mãn các điều kiện để tính vào vốn cấp 2 của BIDV theo quy định hiện hành.

Lãi suất trái phiếu được tính bằng Lãi Suất Tham Chiếu (trung bình cộng lãi suất tiền gửi tiết kiệm cá nhân bằng Đồng Việt Nam, trả sau áp dụng cho kỳ hạn 12 tháng công bố tại trang thông tin điện tử chính thức của 4 ngân hàng Agribank, Vietinbank, BIDV - khu vực Hà Nội, Vietcombank - Sở giao dịch tại ngày xác định lãi suất của kỳ thanh toán lãi đó) cộng thêm 1,1%/năm.

BIDV

Kết quả gợi ý

  Các sản phẩm/dịch vụ gợi ý

   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
    
   Συμπληρωματικό περιεχόμενο
   ${loading}