Ngày 28/08/2020, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) đã thực hiện mua lại toàn bộ 500 tỷ đồng trái phiếu tăng vốn phát hành đợt 3 năm 2018.

Trái phiếu (mã BID2_18.03) được phát hành vào ngày 28/08/2018, với tổng giá trị 500 tỷ đồng, kỳ hạn 7 năm và BIDV có quyền mua lại sau 02 năm.

Đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không được bảo đảm hoặc bảo lãnh, được phát hành và thanh toán bằng Đồng Việt Nam, xác lập nghĩa vụ trả nợ trực tiếp, là nợ thứ cấp của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam và thỏa mãn các điều kiện để tính vào vốn cấp 2 của BIDV.

Tin tức khác

BIDV

Kết quả gợi ý

  Các sản phẩm/dịch vụ gợi ý

   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
    
   Συμπληρωματικό περιεχόμενο
   ${loading}