Luôn đồng hành và cung cấp quyền lợi bảo vệ toàn diện cho khách hàng, Công ty Bảo hiểm nhân thọ BIDV MetLife triển khai Chương trình hỗ trợ tài chính đối với khách hàng không may có xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2. Cụ thể:

- Mức hỗ trợ: Tối đa 25 triệu đồng / khách hàng.

- Đối tượng và điều kiện áp dụng: Khách hàng cá nhân là Bên mua bảo hiểm và Người được bảo hiểm chính, đảm bảo các yếu tố: (i) Sở hữu Hợp đồng bảo hiểm còn hiệu lực do BIDV MetLife phát hành. (ii) Có Bằng chứng y khoa về xác nhận dương tính với SARS-CoV-2 do cơ sở y tế có thẩm quyền cấp trong khoảng thời gian từ ngày 01/5/2021 đến hết ngày 15/7/2021.

- Thời hạn nhận gói hỗ trợ tài chính: Tối đa 60 ngày kể từ ngày được xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.

Điều kiện áp dụng tham khảo tại: http://bit.ly/Ho-tro_tai_chinh_Covid19_2021

Lưu ý: khoản hỗ trợ này sẽ được chuyển khoản cho khách hàng theo thông tin tài khoản ngân hàng mà Khách hàng và/hoặc người nộp hồ sơ cung cấp (theo Mẫu PAF003) 

 

BIDV

Kết quả gợi ý

  Các sản phẩm/dịch vụ gợi ý

   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
    
   Συμπληρωματικό περιεχόμενο
   ${loading}