Lễ khởi động Dự án được tổ chức ngày 03/12/2021 tại Trụ sở chính BIDV với sự tham dự của đại diện Ban Lãnh đạo, các đơn vị chuyên môn BIDV và đại diện Công ty Tư vấn PwC Việt Nam - nhà thầu triển khai Dự án.

Đại diện BIDV và PwC Việt Nam chụp ảnh lưu niệm tại Lễ phát động Dự án

Trong Chiến lược phát triển kinh doanh giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến 2030, BIDV đặt ra yêu cầu xây dựng 8 chiến lược thành phần, trong đó xác định Công nghệ và Ngân hàng số là một trong ba trụ cột phát triển. Thực tế triển khai Chiến lược phát triển kinh doanh cho thấy, BIDV cần phải có một kiến trúc tổng thể về công nghệ thông tin (CNTT) để xây dựng các dự án thành phần một cách hiệu quả. Đặc biệt, BIDV cũng cần đánh giá một cách toàn diện qui mô, sự phát triển hệ thống hạ tầng CNTT theo chuẩn thống nhất, tránh trường hợp đầu tư dự án một cách chồng chéo, không phù hợp về thời gian, thứ tự ưu tiên thiếu hiệu quả. Công tác xây dựng kết hợp giữa sản phẩm, công nghệ và nghiệp vụ cũng đặt ra yêu cầu chuẩn hóa hệ thống CNTT và xác định cụ thể nội dung ưu tiên trong đầu tư.

Với những yêu cầu đó, BIDV đã triển khai Dự án Tư vấn xây dựng kiến trúc tổng thể CNTT và Chiến lược phát triển CNTT giai đoạn 2022-2031, với 6 mục tiêu quan trọng gồm: (i) Phân tích môi trường kinh doanh và xu thế phát triển về CNTT; (ii) Rà soát đánh giá thực trạng hệ thống CNTT hiện nay của BIDV; (iii) Xây dựng kiến trúc tổng thể về CNTT; (iv) Đề xuất mô hình tổ chức và mô hình quản trị CNTTl; (v) Xây dựng chiến lược phát triển CNTT 2022-2031, định hướng 2035; (vi) Tổ chức đào tạo công tác quản trị kiến trúc.

BIDV cũng xác định triển khai dự án đảm bảo nội dung, kiến trúc, khai thác hiệu quả, an toàn hệ thống CNTT hiện có; xây dựng một nền tảng CNTT ổn định, bền vững, lâu dài trong tương lai; xác định tầm nhìn dài hạn về hạ tầng CNTT, cho phép hạ tầng đi trước, sẵn sàng đáp ứng các yêu cầu nghiệp vụ; đồng thời, phát huy tối đa hiệu quả đầu tư, hỗ trợ đắc lực Chiến lược kinh doanh BIDV…

Ban Lãnh đạo BIDV bày tỏ tin tưởng với sự nỗ lực của các thành viên tham gia dự án cùng đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm từ PwC, Dự án sẽ triển khai thành công và hoàn thành đúng tiến độ; góp phần đưa BIDV trở thành ngân hàng thương mại có nền tảng số tốt nhất Việt Nam.

BIDV

Kết quả gợi ý

  Các sản phẩm/dịch vụ gợi ý

   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
    
   Συμπληρωματικό περιεχόμενο
   ${loading}