Ngày 23/12/2021, tại Hà Nội, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) và Đơn vị tư vấn PwC đã tổ chức Lễ tổng kết Dự án “Triển khai chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế số 9 tại BIDV” (Dự án IFRS9).

Là định chế tài chính hàng đầu Việt Nam, BIDV đã sớm nghiên cứu, xây dựng kế hoạch triển khai chuẩn mực IFRS9 với mục tiêu lập báo cáo tài chính (BCTC) 2020 IFRS9 riêng ngân hàng và hợp nhất theo thông lệ quốc tế mới nhất, sẵn sàng cung cấp cho các đối tác quốc tế, tổ chức định hạng.

Đến nay, BIDV đã trở thành ngân hàng đầu tiên trong các Ngân hàng lớn có vốn Nhà nước tại Việt Nam hoàn thành BCTC theo chuẩn IFRS9, đáp ứng sớm hơn yêu cầu của Bộ Tài chính (dự kiến triển khai từ 2025). Sau khi kết thúc dự án, BIDV có thể chủ động triển khai xây dựng BCTC IFRS9 trong các năm tiếp theo, nâng cao năng lực quản trị rủi ro và kế toán phòng ngừa rủi ro theo thông lệ; chủ động nghiên cứu áp dụng kết quả các mô hình tổn thất tín dụng dự kiến của dự án vào công tác quản trị điều hành cũng như hoạch định các chính sách, định hướng kinh doanh.

Dự án IFRS9 giúp BIDV củng cố vị trí hàng đầu trong số các ngân hàng Việt Nam về áp dụng thông lệ quốc tế (IFRS9, Basel) và tăng cường minh bạch, hiệu quả do có chung một nền tảng đánh giá hiệu quả kinh doanh so với các ngân hàng trong khu vực và thế giới. Dự án giúp nâng tầm BIDV và lộ trình hội nhập toàn cầu, gia tăng niềm tin của các tổ chức quốc tế, nhà đầu tư trong và ngoài nước về báo cáo tài chính cũng như chất lượng tín dụng của ngân hàng, từ đó tiến gần hơn đến mục tiêu trở thành ngân hàng trong top 100 trong khu vực châu Á.

BIDV

Kết quả gợi ý

  Các sản phẩm/dịch vụ gợi ý

   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
    
   Συμπληρωματικό περιεχόμενο
   ${loading}