Ngày 05/10, BIDV đã nhận được Giấy chứng nhận đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng số 225/GCN-UBCK do Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước cấp. Theo đó, BIDV xin thông báo về việc chào bán trái phiếu ra công chúng theo phương thức đại lý phát hành như sau:

Theo đó, BIDV sẽ chào bán 1.000 tỷ đồng trái phiếu kỳ hạn 8 năm kèm quyền mua lại sau 3 năm. Đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có tài sản bảo đảm, có mệnh giá 100.000  đồng/trái phiếu.

Lãi suất áp dụng cho trái phiếu là lãi suất thả nổi, được tính bằng lãi suất tham chiếu (trung bình cộng lãi suất tiền gửi tiết kiệm cá nhân bằng Đồng Việt Nam, trả sau áp dụng cho kỳ hạn 12 tháng hoặc tương đương của 4 ngân hàng Agribank, Vietinbank, Vietcombank và BIDV – khu vực Hà Nội) cộng biên độ 0,9%/năm.

BIDV sẽ sử dụng số tiền thu được từ phát hành trái phiếu ra công chúng năm 2021 để tăng quy mô vốn hoạt động của ngân hàng và thực hiện cho vay nền kinh tế trong Quý 4/2021 và Quý 1/2022.

Nhà đầu tư có thể đăng ký mua trái phiếu thông qua đại lý phát hành là CTCP Chứng Khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HSC) từ 07/10/2021 đến 9h00 ngày 28/10/2021.

 

BIDV

Kết quả gợi ý

  Các sản phẩm/dịch vụ gợi ý

   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
    
   Συμπληρωματικό περιεχόμενο
   ${loading}