-->
Mời Quý vị cùng đón xem bản tin BIDV TV số 75 với những sự kiện đáng chú ý sau đây:

1. BIDV đồng chủ trì Hội nghị thường niên Hiệp hội Liên ngân hàng CAIBA lần thứ 10 và cuộc họp cơ chế hợp tác liên ngân hàng ASEAN+3

2. Trường ĐH Kinh tế quốc dân hợp tác toàn diện với BIDV

3. DigitalTalk: Số hóa quy trình cho vay tại BIDV

4. BIDV tham gia Ngày hội thẻ 2020

5. Nhiều trường Đại học hưởng ứng giải chạy online Tết ấm vì người nghèo

 

BIDV

Kết quả gợi ý

  Các sản phẩm/dịch vụ gợi ý

   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
    
   Συμπληρωματικό περιεχόμενο
   ${loading}