BIDV Nam Hà Nội thông báo thu giữ tài sản

BIDV Nam Hà Nội thông báo thu giữ tài sản như sau:

1. Tên tài sản: Quyền sử dụng đất tại địa chỉ Thôn Bài Lâm Thượng, xã Hồng Quang, huyện Ứng Hòa, thành phố Hà Nội theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BU 883252, số vào sổ cấp GCN: CS-UH 01218 do Sở Tài Nguyên và Môi Trường thành phố Hà Nội cấp ngày 15/5/2017 mang tên Bà Mai Thị Liên. Quyền sử dụng thửa đất này là tài sản riêng của bà Mai Thị Liên theo văn bản cam kết tài sản riêng số công chứng: 0933.2017/CCHH/VBCK, quyển số 10 TP/CC-SCC/HĐGD được chứng nhận tại Văn phòng công chứng Hồng Hà ngày 11/4/2017.

2. Lý do thu giữ: Xử lý tài sản bảo đảm để thu hồi nợ theo thỏa thuận trong Hợp đồng thế chấp và quy định của pháp luật.

3. Thời gian thu giữ tài sản bảo đảm: dự kiến bắt đầu từ 9h00 phút ngày 15/08/2020 cho đến khi thực hiện xong việc thu giữ.

4. Địa điểm thu giữ: Tại Thôn Bài Lâm Thượng, xã Hồng Quang, huyện Ứng Hòa, thành phố Hà Nội.

5. Thời hạn thu giữ: Kể từ thời điểm thu giữ cho đến khi tài sản bảo đảm được xử lý, bán đấu giá thành để BIDV- Chi nhánh Nam Hà Nội thu hồi nợ hoặc đến khi Bên vay hoàn thành nghĩa vụ trả nợ vay.

6. Giá xử lý tài sản bảo đảm: Sử dụng kết quả định giá của cơ quan, tổ chức có chức năng thẩm định giá. Chi phí thuê cơ quan, tổ chức định giá được tính vào chi phí xử lý tài sản bảo đảm.

7. Phương thức xử lý: Bán đấu giá công khai thông qua tổ chức bán đấu giá có chức năng do BIDV- Chi nhánh Nam Hà Nội chỉ định.

Trân trọng thông báo./,

Mọi vấn đề xin liên hệ:

Ông Đỗ Văn Lộc – Cán bộ Phòng KHCN, Điện thoại: 0913170168

- Địa chỉ: Số 1281, Đường Giải Phóng, P.Hoàng Liệt, Q.Hoàng Mai, TP.Hà Nội.

BIDV

Kết quả gợi ý

  Các sản phẩm/dịch vụ gợi ý

   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
    
   Συμπληρωματικό περιεχόμενο
   ${loading}