BIDV Phú Thọ thông báo thu giữ tài sản bảo đảm của Công ty cổ phần xây dựng và phát triển nông thôn Phú Thọ, cụ thể như sau:

1. Tài sản bảo đảm thực hiện thu giữ để xử lý thu hồi cho khoản nợ như sau: Toàn bộ hệ thống nhà làm việc, nhà xưởng, máy móc thiết bị và các công trình gắn liền với đất.

Toàn bộ tài sản gắn liền với đất theo thửa đất có giấy chứng nhận QSD đất số T783815 của Công ty CP xây dựng và phát triển Nông thôn Phú Thọ, cụ thể như sau:

- Tờ bản đồ số: 22, 27; thửa đất số 4b

- Địa chỉ thửa đất: Khu 4, xã Hương Nộn, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ.

- Diện tích: 42.896,9 m2 (bằng chữ: Bốn mươi hai nghìn, tám trăm chín mươi sáu phẩy chín mét vuông).

- Mục đích sử dụng: Xây dựng cơ bản.

- Thời hạn sử dụng: 30 năm kể từ 1-1-1999.

2. Lý do thu giữ: Xử lý tài sản bảo đảm để thu hồi nợ theo thỏa thuận trong Hợp đồng thế chấp và quy định của pháp luật.

3. Thời gian thu giữ tài sản bảo đảm: bắt đầu từ 09h00 phút ngày 22/01/2019 cho đến khi thực hiện xong việc thu giữ.

4. Địa điểm thu giữ: Xí nghiệp gạch Tuynel Hương Nộn – Tam Nông – Phú Thọ

5. Thời hạn thu giữ: Kể từ thời điểm thu giữ cho đến khi tài sản bảo đảm được xử lý, bán đấu giá thành để BIDV- Chi nhánh Phú Thọ thu hồi nợ hoặc đến khi Bên vay hoàn thành nghĩa vụ trả nợ vay.

6. Giá xử lý tài sản bảo đảm: Sử dụng kết quả định giá của cơ quan, tổ chức có chức năng thẩm định giá. Chi phí thuê cơ quan, tổ chức định giá được tính vào chi phí xử lý tài sản bảo đảm.

7. Phương thức xử lý: Bán đấu giá công khai thông qua tổ chức bán đấu giá có chức năng do BIDV- Chi nhánh Phú Thọ chỉ định.

Mọi vấn đề xin liên hệ:

- Ông Phùng Thế Tuyến – Trưởng phòng KHDN   Điện thoại: 0210.3843576  di động: 0919569555

- Bà Lê Thị Thu Hiền – Cán bộ QLKH Điện thoại: 0210.3843576  di động: 0904065559

- Địa chỉ: số 1167 đường Hùng Vương, phường Tiên Cát, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

Trên đây là nội dung thông báo của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Phú Thọ, đề nghị Công ty cổ phần xây dựng và phát triển nông thôn Phú Thọ, Chính quyền địa phương và các bên có liên quan, phối hợp với BIDV trong quá trình giải quyết vụ việc.

Trân trọng thông báo./.

BIDV

Kết quả gợi ý

  Các sản phẩm/dịch vụ gợi ý

   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
    
   Συμπληρωματικό περιεχόμενο
   ${loading}