BIDV Chi nhánh Bình Tân xin thông báo về việc thu giữ tài sản đảm bảo khoản vay của khách hàng là bà Vòng Kim Yến như sau: 

1.    Tên tài sản: Quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở: 413, tờ bản đồ số 3 (BĐĐC-2001), đại chỉ tại số 176A2 Tân Hòa Đông, Phường 14, Quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh. Theo Quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở số phát hành 797752734601331, Số vào sổ cấp GCN: 3693/2009/GCN do UBND Quận 6 cấp ngày 04/12/2009.
2.    Chủ sở hữu tài sản: Bà VÒNG KIM YẾN.
3.    Bảo đảm cho khoản vay của khách hàng: Bà VÒNG KIM YẾN
4.    Lý do thu giữ: thực hiện thu giữ theo cam kết trong Hợp đồng thế chấp tài sản, Hợp đồng tín dụng của khách hàng với BIDV Bình Tân  và các Biên bản làm việc.
5.    Thời gian thu giữ: 09 h00 ngày 09/06/2020 cho đến khi thực hiện xong việc thu giữ.
6.    Địa điểm thu giữ: 176A2 Tân Hòa Đông, Phường 14, Quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh.
7.    Thông tin liên hệ:
Ông:Vũ Minh Tuấn – Cán bộ QLKH – BIDV Bình Tân;
Điện thoại: 0909.430.797, Email: tuanvm3@bidv.com.vn
Địa chỉ: 300-302 Tên Lửa, Phường Bình Trị Đông B, Bình Tân, TPHCM
 

Trân trọng thông báo./,

BIDV

Kết quả gợi ý

  Các sản phẩm/dịch vụ gợi ý

   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
    
   Συμπληρωματικό περιεχόμενο
   ${loading}