Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Trường Sơn (BIDV Trường Sơn) thông báo tới bà Nguyễn Thị Tuyết Hạnh, ông Trần Đình Sỹ và bà Mai Thị Hồng Vân về việc sẽ thu giữ tài sản bảo đảm để xử lý thu hồi cho khoản nợ của bà Nguyễn Thị Tuyết Hạnh và ông Trần Đình Sỹ tại BIDV Chi nhánh Trường Sơn như sau:

1. Tổng dư nợ của bà Nguyễn Thị Tuyết Hạnh và ông Trần Đình Sỹ tại BIDV tính đến ngày 10/05/2022 là 12,943,403,673 đồng, trong đó nợ gốc là: 10,837,300,000 đồng, dư nợ lãi là: 2,106,103,673 đồng.

2. Tài sản bảo đảm thực hiện thu giữ để xử lý thu hồi cho khoản nợ như sau:

Tài sản 1:

Quyền sử dụng đất:

- Thửa đất số: 787, 788;

- Tờ bản đồ số: 22;

- Địa chỉ thửa đất: Ấp 3, xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, TP. HCM;

- Diện tích:

+ Thửa đất số 787: 646 m2;

+ Thửa đất số 788: 1588,8 m2;

- Hình thức sử dụng: Sử dụng riêng;

- Mục đích sử dụng: 

+ Thửa đất số 787: Đất trồng lúa nước còn lại;

+ Thửa đất số 788: Đất trồng cây lâu năm;

-Thời hạn sử dụng:

+ Thửa đất số 787: Thời hạn sử dụng đất đến ngày 21/07/2018;

+ Thửa đất số 788: Thời hạn sử dụng đất đến ngày 21/07/2048;

- Nguồn gốc sử dụng đất: Nhận chuyển nhượng đất được Công nhận QSDĐ như giao đất không thu tiền sử dụng đất.

Được ghi nhận theo Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất với số phát hành: CD 450202, số vào sổ cấp GCN: CS 04350 do Sở Tài nguyên và Môi trường TP. HCM cấp ngày 19/09/2016, cập nhật chuyển nhượng cho bà Mai Thị Hồng Vân ngày 23/12/2016.

Tài sản 2:

Quyền sử dụng đất:

- Thửa đất số: 789;

- Tờ bản đồ số: 22;

- Địa chỉ thửa đất: Ấp 3, xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, TP. HCM;

- Diện tích: 1895,3 m2;

- Hình thức sử dụng: Sử dụng riêng;

- Mục đích sử dụng: Đất trồng lúa nước còn lại;

- Thời hạn sử dụng: Thời hạn sử dụng đất đến ngày 06/12/2019;

- Nguồn gốc sử dụng: Nhận chuyển nhượng đất được Công nhận QSDĐ như giao đất không thu tiền sử dụng đất.

Được ghi nhận theo Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất với số phát hành: CĐ 401737, số vào sổ cấp GCN: CS 04412 do Sở Tài nguyên và Môi trường TP. HCM cấp ngày 31/10/2016, cập nhật chuyển nhượng cho bà Mai Thị Hồng Vân ngày 23/12/2016.

Tài sản 3:

Quyền sử dụng đất:

- Thửa đất số: 790;

- Tờ bản đồ số: 22;

- Địa chỉ: Ấp 3, xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, TP. HCM;

- Diện tích: 5944,7 m2;

- Hình thức sử dụng: Sử dụng riêng;

- Mục đích sử dụng: Đất trồng lúa nước còn lại;

- Thời hạn sử dụng: Thời hạn sử dụng đất đến ngày 06/12/2019;

- Nguồn gốc sử dụng: Nhận chuyển nhượng đất được Công nhận QSDĐ như giao đất không thu tiền sử dụng đất.

Được ghi nhận theo Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất với số phát hành: CĐ 401738, số vào sổ cấp GCN: CS 04411 do Sở Tài nguyên và Môi trường TP. HCM cấp ngày 31/10/2016, cập nhật chuyển nhượng cho bà Mai Thị Hồng Vân ngày 23/12/2016.

3. Lý do thu giữ: Xử lý tài sản bảo đảm để thu hồi nợ theo thỏa thuận trong Hợp đồng thế chấp và quy định của pháp luật.

4. Thời gian thu giữ tài sản bảo đảm: Từ ngày 06/06/2022 cho đến khi thực hiện xong việc thu giữ.

5. Địa điểm thu giữ: Tại nơi có tài sản bảo đảm.

6. Thời hạn thu giữ: Kể từ thời điểm thu giữ cho đến khi tài sản bảo đảm được xử lý, bán đấu giá thành để BIDV Chi nhánh Trường Sơn thu hồi nợ hoặc đến khi Bên vay hoàn thành nghĩa vụ trả nợ vay.

7. Giá xử lý tài sản bảo đảm: Sử dụng kết quả định giá của cơ quan, tổ chức có chức năng thẩm định giá. Chi phí thuê cơ quan, tổ chức định giá được tính vào chi phí xử lý tài sản bảo đảm.

8. Phương thức xử lý: Bán đấu giá công khai thông qua tổ chức bán đấu giá có chức năng do BIDV Chi nhánh Trường Sơn chỉ định.

9 .Mọi vấn đề xin liên hệ: BIDV Chi nhánh Trường sơn, điện thoại: 090.309.6022 địa chỉ: 316 Nguyễn Thái Sơn, Phường 4, quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh.

Trong quá trình thực hiện thu giữ tài sản, nếu bà Nguyễn Thị Tuyết Hạnh và ông Trần Đình Sỹ, bà Mai Thị Hồng Vân chống đối, cản trở, gây mất an ninh, trật tự nơi công cộng hoặc có hành vi vi phạm pháp luật khác. Chúng tôi sẽ yêu cầu cơ quan Công an, chính quyền địa phương xử lý theo quy định của pháp luật. Bà Nguyễn Thị Tuyết Hạnh và ông Trần Đình Sỹ, bà Mai Thị Hồng Vân sẽ chịu các chi phí phát sinh liên quan đến việc thu giữ.

Trên đây là nội dung thông báo của BIDV Chi nhánh Trường Sơn, đề nghị bà Nguyễn Thị Tuyết Hạnh, ông Trần Đình Sỹ và bà Mai Thị Hồng Vân, Chính quyền địa phương và các bên có liên quan thiện chí hợp tác, phối hợp với BIDV trong quá trình giải quyết vụ việc.

Trân trọng Thông báo!

BIDV

Kết quả gợi ý

  Các sản phẩm/dịch vụ gợi ý

   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
    
   Συμπληρωματικό περιεχόμενο
   ${loading}