Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Trường Sơn (BIDV Trường Sơn) thông báo thu giữ tài sản đảm bảo, thông tin cụ thể như sau:

I. Tài sản đảm bảo

1. Tên tài sản:

1.1 Quyền sử dụng đất, Quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CC 958253, số vào sổ cấp GCN CH 04143 do Ủy ban nhân dân Quận 9 cấp ngày 21/01/2016, tại địa chỉ Phường Long Thạnh Mỹ, Quận 9, TP HCM:

a) Đất:

 • Tên chủ sử dụng: Ông Phan Văn Quang
 • Thửa đất số: 7.
 • Tờ bản đồ số: 60.
 • Địa chỉ thửa đất: Phường Long Thạnh Mỹ, Quận 9, TP.HCM
 • Diện tích: 3016.1 m2, (bằng chữ: Ba ngàn không trăm mười sáu phẩy một mét vuông).
 • Hình thức sử dụng: Sử dụng riêng
 • Loại đất: Đất ở đô thị
 • Thời hạn sử dụng: lâu dài
 • Nguồn gốc sử dụng: Công nhận QSDĐ như giao đất có thu tiền sử dụng đất.
 • Giấy tờ pháp lý: Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất, Quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CC 958253, số vào sổ cấp GCN CH 04143 do Ủy ban nhân dân Quận 9 cấp ngày 21/01/2016.
 • Tình trạng pháp lý: Hợp đồng thế chấp đã công chứng và đăng ký GDBĐ

1.2 Quyền sử dụng đất, Quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CB 144403, số vào sổ cấp GCN CH 03806 do Ủy ban nhân dân Quận 9 cấp ngày 30/06/2015, tại địa chỉ Phường Long Thạnh Mỹ, Quận 9, Tp.HCM:

a) Đất:

 • Tên chủ sử dụng: Ông Phan Văn Quang
 • Thửa đất số: 566.
 • Tờ bản đồ số: 60.
 • Địa chỉ thửa đất: Phường Long Thạnh Mỹ, Quận 9, Tp.HCM
 • Diện tích: 50,9 m2 (bằng chữ: Năm mươi phẩy chín mét vuông).
 • Hình thức sử dụng: Sử dụng riêng
 • Mục đích sử dựng: Đất ở tại đô thị
 • Thời hạn sử dụng: Lâu dài
 • Nguồn gốc sử dụng: Nhận chuyển nhượng đất được Công nhận QSDĐ như giao đất có thu tiền sử dụng đất.
 • Giấy tờ pháp lý: Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất, Quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CB 144403, số vào sổ cấp GCN CH 03806 do Ủy ban nhân dân Quận 9 cấp ngày 30/06/2015.
 • Tình trạng pháp lý: Hợp đồng thế chấp đã công chứng và đăng ký GDBĐ

1.3 Quyền sử dụng đất, Quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CB 144402, số vào sổ cấp GCN CH 03807 do Ủy ban nhân dân Quận 9 cấp ngày 30/06/2015, tại địa chỉ Phường Long Thạnh Mỹ, Quận 9, Tp.HCM:

a) Đất:

 • Tên chủ sử dụng: Ông Phan Văn Quang
 • Thửa đất số: 567.
 • Tờ bản đồ số: 60.
 • Địa chỉ thửa đất: Phường Long Thạnh Mỹ, Quận 9, Tp.HCM
 • Diện tích: 51,3 m2 (bằng chữ: Năm mươi mốt phẩy ba mét vuông).
 • Hình thức sử dụng: Sử dụng riêng
 • Mục đích sử dựng: Đất ở tại đô thị
 • Thời hạn sử dụng: Lâu dài
 • Nguồn gốc sử dụng: Nhận chuyển nhượng đất được Công nhận QSDĐ như giao đất có thu tiền sử dụng đất.
 • Giấy tờ pháp lý: Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất, Quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CB 144402, số vào sổ cấp GCN CH 03807 do Ủy ban nhân dân Quận 9 cấp ngày 30/06/2015.
 • Tình trạng pháp lý: Hợp đồng thế chấp đã công chứng và đăng ký GDBĐ
 1. Tài sản đảm bảo cho khoản vay của Công ty CP Xây dựng Việt Phú Long.
 2. Lý do thu giữ: Thực hiện thu giữ theo cam kết trong hợp đồng thế chấp tài sản, hợp đồng tín dụng của khách hàng và các biên bản làm việc.
 3. Thời gian dự kiến thu giữ: bắt đầu từ  9h30 ngày 28/02/2020 cho đến khi thực hiện xong việc thu giữ. 
 4. Địa điểm thu giữ: Tại thửa số 7, 566, 567, tờ bản đồ 60, Phường Long Thạnh Mỹ, Quận 9.

II. Thông tin liên hệ:

 • Ông Lê Văn Dũng – Trưởng phòng Khách hàng doanh nghiệp - ĐT: 0914443778 Email: dunglv2@bidv.com.vn
 • Ông Ngũ Vạn Đăng - Chuyên viên QHKH - ĐT: 0902006650 Email: dangnv@bidv.com.vn.
 • Địa chỉ: 316 Nguyễn Thái Sơn, Phường 04, Quận Gò Vấp, Hồ Chí Minh

Trân trọng thông báo!

BIDV

Kết quả gợi ý

  Các sản phẩm/dịch vụ gợi ý

   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
    
   Συμπληρωματικό περιεχόμενο
   ${loading}