Theo nội dung Công văn số 7999/BIDV-TTXLN ngày 30/6/2020, BIDV đã yêu cầu Công ty Cổ phần Sông Đà 27 thực hiện giao tài sản bảo đảm cho ngân hàng để xử lý theo quy định, tuy nhiên đến nay bên bảo đảm vẫn chưa phối hợp thực hiện. Vì vậy, bằng văn bản này, BIDV thông báo v/v thu giữ tài sản bảo đảm để xử lý theo quy định của pháp luật, cụ thể như sau:

1. Tài sản bảo đảm được thu giữ:

a) Nhóm tài sản thứ nhất gồm:

- Trụ sở Công ty Cổ phần Sông Đà 27: Nhà 3 tầng các các công trình phụ.

- Địa chỉ tài sản: Số 155 đường Trần Phú, phường Nam Hồng, thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh theo GCNQSDĐ số V 777535 do UBND tỉnh Hà Tĩnh cấp ngày 07/01/2004; số thửa 1119; tờ bản đồ số 01; diện tích 1.336,6 m2.

b) Nhóm tài sản thứ hai gồm:

- Toàn bộ hệ thống dây chuyền, thiết bị, lò nung hầm sấy, phương tiện vận tải, phần xây lắp, tài sản gắn liền với đất thuộc Dự án đầu tư Nhà máy gạch Tuynel Vượng Lộc theo Hợp đồng thế chấp.

- Các máy móc thiết bị, phương tiện vận tải theo Hợp đồng thế chấp trong khuôn viên Dự án đầu tư Nhà máy gạch Tuynel Vượng Lộc.

- Địa chỉ tài sản: Xóm 1, xã Vượng Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh theo GCNQSDĐ số BB 450961 do UBND tỉnh Hà Tĩnh cấp ngày 24/11/2011 cho Công ty Cổ phần Sông Đà 27.

2. Lý do thu giữ:

Ngân hàng thu giữ tài sản bảo đảm theo quy định của pháp luật để xử lý thu hồi nợ đối với khoản nợ quá hạn của Công ty CP Sông Đà 27 tại BIDV – Chi nhánh Hà Tĩnh.

3. Thời gian, địa điểm thu giữ:

a) Đối với nhóm tài sản thứ nhất:

- Thời gian: Dự kiến từ 08 giờ 00 phút ngày 18/8/2020 cho đến khi thực hiện xong việc thu giữ.

- Địa điểm: Số 155 đường Trần Phú, thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh.

b) Đối với nhóm tài sản thứ hai:

- Thời gian: Dự kiến từ 08 giờ 00 phút ngày 19/8/2020 cho đến khi thực hiện xong việc thu giữ.

- Địa điểm: Xóm 1, xã Vượng Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh.

4. Kế hoạch thu giữ, xử lý tài sản bảo đảm:

- Việc thu giữ tài sản bảo đảm được ngân hàng thực hiện trước sự chứng kiến, hỗ trợ đảm bảo an ninh, trật tự của các cơ quan chính quyền địa phương, đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật. Sau khi thu giữ, tài sản bảo đảm sẽ được ngân hàng quản lý, bảo vệ trong thời gian chờ xử lý.

- Tài sản bảo đảm được xử lý theo phương thức thuê tổ chức thẩm định giá độc lập để xác định giá khởi điểm và thuê dịch vụ bán đấu giá công khai do ngân hàng chủ động lựa chọn để xử lý tài sản theo quy định của pháp luật.

5. Quyền và nghĩa vụ của các bên:

- Ngân hàng: Thực hiện thủ tục thu giữ tài sản bảo đảm theo quy định của pháp luật; Khai thác, sử dụng tài sản bảo đảm trong thời gian chờ xử lý; Đề nghị cơ quan chính quyền địa phương phối hợp, hỗ trợ trong quá trình thu giữ; Sau khi thu giữ, Ngân hàng có trách nhiệm quản lý, xử lý tài sản theo quy định của pháp luật.

- Bên bảo đảm: Gửi văn bản đề nghị tổ chức thẩm định giá/tổ chức đấu giá trước thời gian thu giữ tài sản bảo đảm; Phối hợp với ngân hàng trong quá trình thu giữ tài sản bảo đảm; Chịu trách nhiệm trước pháp luật và bồi thường thiệt hại cho ngân hàng nếu có hành vi cản trở, chống đối việc thu giữ hợp pháp tài sản bảo đảm.

Trên đây là nội dung thông báo của BIDV, rất mong nhận được sự phối hợp, thiện chí Công ty Cổ phần Sông Đà 27 trong quá trình giải quyết vụ việc.

Trân trọng./.

BIDV

Kết quả gợi ý

  Các sản phẩm/dịch vụ gợi ý

   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
    
   Συμπληρωματικό περιεχόμενο
   ${loading}