Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Thành Nam (BIDV Thành Nam) thông báo thu giữ tài sản của khách hàng Nguyễn Thị Quy, thông tin cụ thể như sau;

1. Chi tiết về Tài sản cần thu giữ:

  - Thông tin tài sản thu giữ:

Nhà và đất tại thửa đất số thửa đất số 197, tờ bản đồ số 37, địa chỉ tại Tổ dân phố 11, TT Thịnh Long, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số I 996176, số vào sổ cấp GCN 1776QSDĐ/04/QĐ/UB do UBND huyện Hải Hậu cấp ngày 02/12/1996 cho hộ ông Đỗ Quang Xướng.

2. Lý do thu giữ Tài sản bảo đảm: Thực hiện xử lý tài sản bảo đảm để giải quyết khoản vay của ông Đỗ Quang Xướng và Bà Nguyễn Thị Quy

3. Thời gian thu giữ tài sản bảo đảm: vào lúc 09h00 ngày 11/09/2020;

4. Địa điểm Thu giữ: tại ví trí các tài sản trên.

Vậy chúng tôi yêu cầu Gia đình Đỗ Quang Xướng và Bà Nguyễn Thị Quy và bên giữ TSBĐ (nếu có) có mặt vào thời gian và địa điểm nêu trên để tiến hành bàn giao tài sản bảo đảm cho Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Thành Nam. Nếu các bên không có mặt hợp tác bàn giao, chúng tôi sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng để thu giữ tài sản bảo đảm theo quy định của pháp luật; mọi chi phí liên quan đến việc thu giữ, bảo quản tài sản bảo đảm Gia đình Đỗ Quang Xướng và Bà Nguyễn Thị Quy và bên giữ TSBĐ (nếu có) phải có nghĩa vụ thanh toán, hoặc hoàn trả cho chúng tôi. Trường hợp các bên không thanh toán, hoặc hoàn trả, các chi phí này sẽ được khấu trừ trong số tiền thu được từ việc xử lý tài sản bảo đảm trước khi thu hồi khoản nợ.       

Thông tin liên hệ:

- Ông/bà: Lê Thúy Nga. – Giám Đốc PGD Đông A

- Điện thoại: 0904826575

- Ông/bà: Lê Huy Hùng. - Cán Bộ XLN

- Điện thoại: 0971919992

- Địa chỉ: BIDV Thành Nam- Số 80, Đường Đông A, KĐT Hòa Vượng, Phường Lộc Vượng, Nam Định

Trân trọng thông báo!

BIDV

Kết quả gợi ý

  Các sản phẩm/dịch vụ gợi ý

   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
    
   Συμπληρωματικό περιεχόμενο
   ${loading}