Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Thành Nam (BIDV Thành Nam) thông báo thu giữ tài sản, thông tin cụ thể như sau:

1. Chi tiết về Tài sản cần thu giữ:

  - Thông tin tài sản thu giữ:

Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại thửa đất số 15, tờ bản đồ số 14, địa chỉ: Bắc Cát, Cát Thành, Trực Ninh, Nam Định theo Giấy chứng nhận QSD đất số Y 165288 do UBND huyện Nam Ninh cấp ngày 10/12/2003; cấp cho hộ ông Nguyễn Văn Bắc

2. Lý do thu giữ Tài sản bảo đảm: Thực hiện xử lý tài sản bảo đảm để giải quyết khoản vay của Công ty TNHH Đại Cát

3. Thời gian thu giữ tài sản bảo đảm: vào lúc 09h00 ngày 22/10/2019;

4. Địa điểm Thu giữ: tại ví trí các tài sản trên.

Vậy chúng tôi yêu cầu Gia đình hộ ông Nguyễn Văn Bắc và bên giữ TSBĐ (nếu có) có mặt vào thời gian và địa điểm nêu trên để tiến hành bàn giao tài sản bảo đảm cho Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Thành Nam. Nếu các bên không có mặt hợp tác bàn giao, chúng tôi sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng để thu giữ tài sản bảo đảm theo quy định của pháp luật; mọi chi phí liên quan đến việc thu giữ, bảo quản tài sản bảo đảm Gia đình hộ ông Nguyễn Văn Bắc, Công ty TNHH Đại Cát và bên giữ TSBĐ (nếu có) phải có nghĩa vụ thanh toán, hoặc hoàn trả cho chúng tôi. Trường hợp các bên không thanh toán, hoặc hoàn trả, các chi phí này sẽ được khấu trừ trong số tiền thu được từ việc xử lý tài sản bảo đảm trước khi thu hồi khoản nợ.       

Thông tin liên hệ:

Bùi Văn Thuyết – SĐT: 0988.090.668.

Mai Vi Hảo – SĐT: 0965.955.326

Trân trọng thông báo!

BIDV

Kết quả gợi ý

  Các sản phẩm/dịch vụ gợi ý

   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
    
   Συμπληρωματικό περιεχόμενο
   ${loading}