Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Thành Nam (BIDV Thành Nam) thông báo thu giữ tài sản, thông tin cụ thể như sau:

1. Chi tiết về Tài sản cần thu giữ:

- Thông tin tài sản thu giữ:

Tài sản gắn liền với đất theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CX455405, số vào sổ cấp GCN: CT09395, do Sở tài nguyên và môi trường tỉnh Hưng Yên cấp ngày 05/06/2020 cho Công ty CP Xăng dầu Hưng Yên, cụ thể như sau:

+ Thửa đất số 854, tờ bản đồ số 04

+ Địa chỉ: Xã Thiện Phiến, huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên.

+ Diện tích: 9.920m2 (bằng chữ: Chín nghìn, chín trăm hai mươi mét vuông)

+ Hình thức sử dụng: Sử dụng riêng

+ Mục đích sử dụng: Đất thương mại, dịch vụ

+ Thời hạn sử dụng: Đến ngày 27/06/2061.

+ Nguồn gốc cho thuê đất: Nhà nước cho thuê đất trả tiền hàng năm.

Thông tin chi tiết về công trình:

Hạng mục công trình

Diện tích xây dựng (m2)

Diện tích sàn (m2)/Dung tích (m3)

Hình thức sở hữu

Cấp công trình

Trạm bơm dầu (1)

117,1

117,1

Sở hữu riêng

IV

Nhà xuất dầu ô tô Xitec (2)

22,0

22,0

Sở hữu riêng

IV

Bể thép chứa xăng dầu (3)

1a

75,0

75,0 m2/1000m3

Sở hữu riêng

III

1b

75,0

75,0 m2/1000m3

Sở hữu riêng

III

1c

75,0

75,0 m2/1000m3

Sở hữu riêng

III

1d

75,0

75,0 m2/1000m3

Sở hữu riêng

III

Trạm bơm chữa cháy (4)

164,3

164,3

Sở hữu riêng

IV

Và toàn bộ các vật phụ, trang thiết bị, tài sản đầu tư, lắp đặt thêm cho và/hoặc gắn liền với tài sản thế chấp (TSTC). Mọi tài sản gắn liền và/hoặc phục vụ cho việc vận hành, khai thác, sử dụng TSTC trước và trong quá trình xử lý TSTC đều thuộc TSTC.

2. Lý do thu giữ Tài sản bảo đảm: Thực hiện xử lý tài sản bảo đảm để giải quyết khoản vay của Công ty CP XD Hưng Yên

3. Thời gian thu giữ tài sản bảo đảm: từ 09h00 ngày 21/10/2022;

4. Địa điểm Thu giữ: tại ví trí các tài sản trên.

Vậy chúng tôi yêu cầu Công ty CP XD Hưng Yên và bên giữ TSBĐ có mặt vào thời gian và địa điểm nêu trên để tiến hành bàn giao tài sản bảo đảm cho Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Thành Nam. Nếu các bên không có mặt hợp tác bàn giao, chúng tôi sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng để thu giữ tài sản bảo đảm theo quy định của pháp luật; mọi chi phí liên quan đến việc thu giữ, bảo quản tài sản bảo đảm, Công ty CP XD Hưng Yên và bên giữ TSBĐ phải có nghĩa vụ thanh toán, hoặc hoàn trả cho chúng tôi. Trường hợp các bên không thanh toán, hoặc hoàn trả, các chi phí này sẽ được khấu trừ trong số tiền thu được từ việc xử lý tài sản bảo đảm trước khi thu hồi khoản nợ.       

Thông tin liên hệ:

Ông/bà: Trần Thị Anh Thơ - TP QLRR - Điện thoại: 0987867190

Ông/bà: Lê Huy Hùng – CB XLN - Điện thoại: 0971919992

Địa chỉ: BIDV Thành Nam, Số 80 Đông A, KĐT Hòa Vượng, Lộc Vượng, Nam Định.

Trân trọng thông báo!

BIDV

Kết quả gợi ý

  Các sản phẩm/dịch vụ gợi ý

   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
    
   Συμπληρωματικό περιεχόμενο
   ${loading}