Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Phú Yên (BIDV Phú Yên) thông báo thu giữ tài sản đảm bảo của khách hàng là bà Võ Thị Kim Sa và ông Nguyễn Đăng Vương, thông tin cụ thể như sau:

1. Tài sản thu giữ:

Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất của bà Võ Thị Kim Sa và ông Nguyễn Đăng Vương tại thửa đất số 171, TBĐ số 105, địa chỉ: Khu phố 1, phường Phú Lâm, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên. Tài sản gắn liền với đất là nhà ở cấp 3, 02 tầng, diện tích xây dựng 50 m2. Thuộc GCN QSDĐ, QSHNƠ và tài sản khác gắn liền với đất số BA977144, số vào sổ cấp GCN: CH00021 do UBND TP Tuy Hòa cấp ngày 26/01/2010 cho ông Nguyễn Đăng Vương và bà Võ Thị Kim Sa.

2. Lý do thu giữ: Xử lý tài sản bảo đảm để thu hồi nợ theo thỏa thuận trong Hợp đồng thế chấp và quy định của pháp luật.

3. Thời gian thu giữ tài sản bảo đảm: bắt đầu từ ngày 27/12/2019 cho đến khi thực hiện xong việc thu giữ.

4. Địa điểm thu giữ: thửa đất số 171, TBĐ số 105, địa chỉ: 476 Nguyễn Văn Linh, khu phố 1, phường Phú Lâm, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên.

5. Thời hạn thu giữ: Kể từ thời điểm thu giữ cho đến khi tài sản bảo đảm được xử lý, bán đấu giá thành để BIDV- Chi nhánh Phú Yên thu hồi nợ hoặc đến khi Bên vay hoàn thành nghĩa vụ trả nợ vay.

6. Giá xử lý tài sản bảo đảm: Sử dụng kết quả định giá của cơ quan, tổ chức có chức năng thẩm định giá. Chi phí thuê cơ quan, tổ chức định giá được tính vào chi phí xử lý tài sản bảo đảm.

7. Phương thức xử lý: Bán đấu giá công khai thông qua tổ chức bán đấu giá có chức năng do BIDV- Chi nhánh Phú Yên chỉ định.

8. Mọi vấn đề xin liên hệ:

- Ngân hàng TMCP ĐT&PT Việt Nam – CN Phú Yên, PGD Phú Lâm

Người liên hệ: Ông: Hồ Minh Tuấn

Điện thoại: (0257) 3852367 / DĐ: 0978797821

Địa chỉ: 310 Nguyễn Văn Linh, Phường Phú Lâm, TP Tuy Hòa, Phú Yên

Không có nội dung
BIDV

Kết quả gợi ý

  Các sản phẩm/dịch vụ gợi ý

   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
    
   Συμπληρωματικό περιεχόμενο
   ${loading}