Ngân hàng TMCP Đầu Tư và Phát Triển Việt Nam – Chi nhánh Nam Sài Gòn (BIDV Nam Sài Gòn) thông báo lựa chọn tổ chức thu giữ tài sản của Công ty CP Thủy sản Sài Gòn Cao Lãnh, thông tin cụ thể như sau:

1. Tên tài sản: 2 quyền sử dụng đất tại Cụm công nghiệp Mỹ Hiệp, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

2. Chủ sở hữu: Công ty CP Thủy sản Sài Gòn Cao Lãnh

3. Lý do thu giữ: Thực hiện thu giữ theo cam kết trong hợp đồng thế chấp tài sản, hợp đồng tín dụng của khách hàng và các biên bản làm việc

4. Địa điểm thu giữ: Cụm công nghiệp Mỹ Hiệp, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

5. Thời hạn nộp hồ sơ: Thời hạn nộp hồ sơ trực tiếp là 05 ngày kể từ ngày thông báo (hồ sơ nộp theo đường bưu điện được tính theo dấu bưu điện, với điều kiện BIDV Nam Sài Gòn phải nhận được trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày thông báo).

6. Địa điểm nộp hồ sơ:

- Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Nam Sài Gòn

- Địa chỉ: Số 14 Nguyễn Trường Tộ, Phường 12, Quận 4, TP. HCM

- Đầu mối liên hệ: Ông Lữ Vân Rôn (Email: ronlv@bidv.com.vn/ SĐT: 0905714999).

7. Hồ sơ đăng ký:

- Hồ sơ pháp lý doanh nghiệp.

- Bản mô tả năng lực, kinh nghiệm.

- Thư chào phí thu giữ tài sản.

- Các hồ sơ khác theo yêu cầu của BIDV Nam Sài Gòn.

Trân trọng thông báo!

BIDV

Kết quả gợi ý

  Các sản phẩm/dịch vụ gợi ý

   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
    
   Συμπληρωματικό περιεχόμενο
   ${loading}