Ngân hàng TMCP Đầu Tư và Phát Triển Việt Nam – Chi nhánh Lai Châu (BIDV Lai Châu) thông báo thu giữ tài sản đảm bảo của bên thế chấp là ông Hoàng Bá Đức, bên được đảm bảo Công ty TNHH MTV Đông Dũng, thông tin cụ thể như sau:

1. Tên tài sản:

- 01 Thửa đất tại Bản Lùng Thàng, xã Nậm Loỏng, thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu

- 02 Thửa đất tại phường Tân Phong, thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu

- 03 Thửa đất tại  Bản Nà Dắt, xã Phúc Than, huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu

(Chi tiết tại Phụ lục đính kèm)

2. Chủ sở hữu tài sản: Hoàng Bá Đức

3. Tài sản đảm bảo cho khoản vay của Công ty TNHH TM Đông Dũng

4. Lý do thu giữ: Xử lý tài sản bảo đảm để thu hồi nợ theo thỏa thuận trong Hợp đồng thế chấp đã ký kết giữa các bên và theo quy định của pháp luật.

5. Thời gian dự kiến thu giữ:

- 01 Thửa đất tại Bản Lùng Thàng, xã Nậm Loỏng, thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu: 8h 30 phút ngày 19/08/2019

- 02 Thửa đất tại phường Tân Phong, thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu: 14h30 phút ngày 19/08/2019

- 03 Thửa đất tại  Bản Nà Dắt, xã Phúc Than, huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu: 13h30 phút ngày 29/08/2019

6. Địa điểm thu giữ: Tại vị trí tài sản.

7. Thông tin liên hệ:

- Ông Nguyễn Anh Tuấn – Trưởng phòng Khách hàng doanh nghiệp - ĐT: 0917.678.688; Email: tuannv13@bidv.com.vn

- Ông Hoàng Văn Tá - Chuyên viên QHKH - ĐT: 0389.951.573 Email: tahv@bidv.com.v

Trân trọng thông báo!

BIDV

Kết quả gợi ý

  Các sản phẩm/dịch vụ gợi ý

   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
    
   Συμπληρωματικό περιεχόμενο
   ${loading}