Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Kỳ Hòa (BIDV Kỳ Hòa) thông báo thu giữ tài sản để xử lý thu hồi khoản nợ vay, cụ thể như sau:

1.Tên tài sản: Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số phát hành GCN: BU 620611, số vào sổ cấp GCN: CH 04459 do UBND huyện Bình Chánh cấp ngày 14/07/2014, thay đổi tên chủ sở hữu Võ Anh Ngân ngày 27/03/2020, cụ thể:

Quyền sử dụng đất:

- Thửa đất số: 419, tờ bản đồ số: 48;

- Địa chỉ: xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh;

- Diện tích: 1.273,4 m2 (bằng chữ: Một nghìn hai trăm bảy mươi ba phẩy bốn mét vuông);

- Hình thức sử dụng: Riêng: 1.273,4 m2, Chung: không m2;

- Mục đích sử dụng:

+ Đất ở nông thôn: 999 m2;

+ Đất trồng lúa: 274,4 m2;

- Thời hạn sử dụng: 
+ Đất ở nông thôn: Lâu dài;

+ Đất trồng lúa: Đến năm 2066

- Nguồn gốc sử dụng: Công nhận QSDĐ như giao đất không thu tiền sử dụng đất.

2. Chủ sở hữu tài sản: Ông Võ Anh Ngân.

3. Lý do thu giữ: Thực hiện thu giữ tài sản đảm bảo để thu hồi nợ theo thỏa thuận trong Hợp đồng thế chấp và quy định pháp luật.

4. Thời gian thu giữ: Bắt đầu từ 10h00’ ngày 04/04/2022 cho đến khi thực hiện xong việc thu giữ.

5. Địa điểm thu giữ: Thửa đất số 419, tờ bản đồ số 48, địa chỉ xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh.

6. Thời hạn thu giữ: Kể từ thời điểm thu giữ cho đến khi tài sản bảo đảm được xử lý, bán đấu giá để BIDV - CN Kỳ Hòa thu hồi nợ hoặc đến khi Bên vay hoàn thành nghĩa vụ trả nợ vay.

7.  Giá xử lý tài sản đảm bảo: Sử dụng kết quả định giá của cơ quan, tổ chức có chức năng thẩm định giá. Chi phí thuê cơ quan, tổ chức định giá được tính vào chi phí xử lý tài sản bảo đảm.

8. Phương thức xử lý: Bán đấu giá công khai thông qua tổ chức bán đấu giá có chức năng do Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam chỉ định.

9. Mọi vấn đề xin liên hệ:

Ông Lê Anh Tuấn – Cán bộ đầu mối: TP.KHCN.

Điện thoại: 0913.777.733

Địa chỉ: 137C Nguyễn Chí Thanh, Phường 9, Quận 5, TP. HCM

BIDV

Kết quả gợi ý

  Các sản phẩm/dịch vụ gợi ý

   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
    
   Συμπληρωματικό περιεχόμενο
   ${loading}