- Căn cứ Bộ luật dân sự số 91/2015/QH13 ngày 24/11/2015 của Quốc hội;

- Căn cứ Nghị định 163/2006/NĐ-CP ngày 29/12/2006 của Chính phủ về Giao dịch bảo đảm, Nghị định số 11/2012/NĐ-CP ngày 22/02/2012 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 163/2006/NĐ-CP  và các văn bản sửa đổi/ bổ sung khác (nếu có);

- Căn cứ Nghị quyết số 42/2017/QH14 ngày 21/6/2017 của Quốc hội“về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng” và Chỉ thị số 32/CT-TTg ngày 19/07/2017 về việc triển khai thực hiện nghị quyết số 42/2017/QH14;

- Căn cứ Thông tư liên tịch số 16/2014/TTLT-BTP-BTNMT-NHNN ngày 06/6/2014 hướng dẫn một số vấn đề về xử lý tài sản bảo đảm;

- Căn cứ các Hợp đồng tín dụng số 01/2016/6552820/HĐTD ngày 16/12/2016 ký kết giữa Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Hà Nội với Công ty Cổ phần sản xuất và Thương mại Bắc Việt;

- Căn cứ các Hợp đồng thế chấp căn hộ số công chứng 3101/2016/HĐTC, quyển số 01-TP/CC-SCC/HĐGD do công chứng viên văn phòng công chứng A18 chứng nhận ngày 14/12/2016 đã ký kết giữa bên nhận thế chấp: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Hà Nội và Bên thế chấp: Ông Lang Văn In và bà Nguyễn Băng Thương; (Sau đây gọi là “Hợp đồng thế chấp tài sản);

- Căn cứ Các Biên bản làm việc đã ký giữa Công ty cổ phần sản xuất và Thương mại Bắc Việt và Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Hà Nội.

Xét thấy, khoản vay của Công ty cổ phần sản xuất và Thương mại Bắc Việt tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Hà Nội (BIDV HN) đã bị quá hạn từ ngày 17/4/2017 nhưng Bên vay/Bên thế chấp không tự nguyện trả nợ ngân hàng. Vì vậy, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Hà Nội thông báo tới Ông Lang Văn In và bà Nguyễn Băng Thương và Công ty cổ phần Sản xuất và Thương mại Bắc Việt, chính quyền địa phương về việc thu giữ tài sản bảo đảm để xử lý thu hồi cho khoản nợ của Công ty cổ phần sản xuất và Thương mại Bắc Việt tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Hà Nội như sau:

1. Tổng dư nợ quá hạn của Công ty cổ phần sản xuất và Thương mại Bắc Việt tại BIDV tính đến ngày 01/07/2020 là 15.947.358.150 đồng (Mười lăm tỷ chín trăm bốn mươi bảy triệu ba trăm năm mươi tám ngàn một trăm năm mươi đồng). Trong đó, dư nợ gốc là 10.340.200.000 VNĐ (Mười tỷ ba trăm bốn mươi triệu hai trăm ngàn đồng) dư nợ lãi là 5.607.158.150 VNĐ (Năm tỷ sáu trăm linh bảy triệu một trăm năm mươi tám ngàn một trăm năm mươi đồng).

2. Tài sản bảo đảm thực hiện thu giữ để xử lý thu hồi cho khoản nợ như sau:

Căn hộ chung cư số C3005, tháp C – Tổ hợp Văn phòng, thương mại và chung cư cao cấp Golden Palace, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội, theo “Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất” số CE 222019, số vào sổ cấp GCN: CS 28326 do Sở tài nguyên và Môi trường thành phố Hà Nội cấp ngày 12/10/2016. Tài sản có đặc điểm như sau:

a) Thửa đất:

+ Thửa đất số:                                               

+ Tờ bản đồ số:

+ Địa chỉ: Tổ hợp Văn phòng, thương mại và chung cư cao cấp Golden palace, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội.

+ Diện tích: 7646,0 m2 (Bảy nghìn sáu trăm bốn mươi sáu phẩy không mét vuông);

+ Hình thức sử dụng:  Sử dụng chung 

+ Mục đích sử dụng đất: Đất ở tại đô thị;

+  Thời hạn sử dụng: Lâu dài;

+ Nguồn gốc sử dụng: Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất.

b) Nhà ở:

+ Loại nhà ở: Căn hộ chung cư số C3005;

+ Tên nhà chung cư: Tháp C – Tổ hợp Văn phòng, thương mại và chung cư cao cấp Golden Palace, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội.

+ Diện tích sàn: 338,3 m2

+ Hình thức sở hữu: Sở hữu riêng.

3. Lý do thu giữ tài sản:  Xử lý tài sản bảo đảm để thu hồi nợ theo thỏa thuận trong Hợp đồng thế chấp và theo quy định của pháp luật.                                                                       

4. Thời gian thu giữ tài sản: ngày 22/7/2020 cho đến khi thực hiện xong việc thu giữ.

5. Địa điểm thu giữ tài sản: Tại nơi có tài sản đảm bảo (Căn hộ chung cư số C3005, tháp C – Tổ hợp Văn phòng, thương mại và chung cư cao cấp Golden Palace, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội)

6. Thời hạn thu giữ: Kể từ thời điểm thu giữ cho đến khi tài sản bảo đảm được xử lý, bán đấu giá thành để BIDV HN thu hồi nợ hoặc đến khi Bên vay hoàn thành nghĩa vụ trả nợ vay.

7. Giá xử lý tài sản bảo đảm: Sử dụng kết quả định giá của cơ quan, tổ chức có chức năng thẩm định giá. Chi phí thuê cơ quan, tổ chức định giá được tính vào chi phí xử lý tài sản bảo đảm.

8. Phương thức xử lý: Bán đấu giá công khai thông qua tổ chức bán đấu giá có chức năng do BIDV Hà Nội chỉ định.

9. Mọi vấn đề xin liên hệ:

- Bà: Nguyễn Thị Thu Hiền - Trưởng Phòng KHDN2 -  Điện thoại: 0972011281

- Bà: Nguyễn Thị Thinh - Cán bộ Phòng KHND2 -     Điện thoại: 0904558493

Địa chỉ: Số 4B, Lê Thánh Tông, phường Phan Chu Trình, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Trên đây là nội dung thông báo của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Hà Nội, đề nghị ông Ông Lang Văn In và bà Nguyễn Băng Thương và Công ty cổ phần Sản xuất và Thương mại Bắc Việt, chính quyền địa phương và các bên có liên quan thiện chí hợp tác, phối hợp với BIDV Hà Nội trong quá trình giải quyết vụ việc.

Trân trọng Thông báo./.

BIDV

Kết quả gợi ý

  Các sản phẩm/dịch vụ gợi ý

   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
    
   Συμπληρωματικό περιεχόμενο
   ${loading}