Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Đông Đô (BIDV Đông Đô) thông báo thu giữ tài sản của khách hàng ông Quách Xuân Đông và bà Nguyễn Thị Phượng, thông tin cụ thể như sau:

1. Chi tiết về Tài sản cần thu giữ:

Quyền sử dụng đất theo Giấy chứng nhận số AO694426, Số vào sổ cấp giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất H00123/số 1399 QĐUBND 2009 do UBND thành phố Vinh – tỉnh Nghệ An cấp ngày 20/04/2009 cấp cho Ông Quách Xuân Đông và Bà Nguyễn Thị Phượng.

2. Lý do thu giữ Tài sản bảo đảm: Xử lý tài sản bảo đảm để thu hồi nợ theo thỏa thuận trong Hợp đồng thế chấp và quy định của pháp luật.

3. Thời gian thu giữ tài sản bảo đảm: bắt đầu từ 14h00 phút ngày 04/11/2020 (Thứ Tư) cho đến khi thực hiện xong việc thu giữ.;

4. Địa điểm Thu giữ: Địa chỉ của nơi có tài sản bảo đảm.

5. Thời hạn thu giữ: Kể từ thời điểm thu giữ cho đến khi tài sản bảo đảm được xử lý, bán đấu giá thành công để BIDV- Chi nhánh Đông Đô thu hồi nợ hoặc đến khi Bên vay hoàn thành nghĩa vụ trả nợ vay.

6. Giá xử lý tài sản bảo đảm: Sử dụng kết quả định giá của cơ quan, tổ chức có chức năng thẩm định giá. Chi phí thuê cơ quan, tổ chức định giá được tính vào chi phí xử lý tài sản bảo đảm.

7. Phương thức xử lý: Bán đấu giá công khai thông qua tổ chức bán đấu giá có chức năng do BIDV- Chi nhánh Đông Đô chỉ định

8. Thông tin liên hệ:

Bà: Hàn Thị Tâm - Cán bộ Phòng KHDN2

Điện thoại: 0977080987

Địa chỉ: Phòng KHDN2, BIDV Đông Đô, số 27 Trần Duy Hưng, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội

Trân trọng thông báo

BIDV

Kết quả gợi ý

  Các sản phẩm/dịch vụ gợi ý

   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
    
   Συμπληρωματικό περιεχόμενο
   ${loading}