Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Bình Tây Sài Gòn (BIDV Bình Tây Sài Gòn) thông báo thu giữ tài sản đảm bảo của Công ty TNHH Sài Gòn An Thịnh, thông tin cụ thể như sau:

1. Tài sản đảm bảo thực hiện thu giữ để xử lý thu hồi cho khoản nợ:

1.1. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất ở số CC380066, số vào sổ cấp GCN: CH 14905 do UBND Quận 3, Tp.HCM cấp ngày 06/01/2016 (theo hợp đồng thế chất bằng bất động sản của bên thứ ba số 03/2017/8670336/HĐBĐ ký ngày 19/10/2017 giữa ông Đỗ Xuân Định, bà Chu Quỳnh Thoa và Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Bình Tây Sài Gòn, cụ thể như sau:

* Quyền sử dụng đất:

- Vị trí tọa lạc: 31 Huỳnh Tịnh Của, phường 8, quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.

- Thửa đất số: 46, tờ bản đồ số: 23

- Diện tích: 88,2 m2 (bằng chữ: Tám mươi tám phẩy hai mét vuông).

- Hình thức sử dụng:                                   

   + Sử dụng riêng: 88,2 m2

   + Sử dụng chung: 0 m2                       

- Mục đích sử dụng đất: đất ở tại đô thị

- Đất được giao hoặc thuê: Công nhận QSD đất như giao đất có thu tiền sử dụng đất.

- Tài sản gắn liền với đất: Nhà ở riêng lẻ

- Vị trí tọa lạc: 31 Huỳnh Tịnh Của, phường 8, quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.

- Diện tích xây dựng: 86,2 m2.                      Diện tích sàn: 235,00 m2

- Cấp: 2                                                           Số tầng: 3

1.2./ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất ở số CI 791221, số vào sổ cấp GCN: CS 15066 do Sở tài nguyên và môi trường, TP Hồ Chí Minh cấp ngày 26/07/2017; đăng ký thay đổi chủ sở hữu ngày 25/08/2017 (theo hợp đồng thế chấp bằng bất động sản của bên thứ ba số 03/2017/8670336/HĐBĐ ký ngày 19/10/2017 giữa ông Đỗ Xuân Định, bà Chu Quỳnh Thoa và Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Bình Tây Sài Gòn), cụ thể như sau:

* Quyền sử dụng đất:

- Vị trí tọa lạc: 27/2B (1 phần bên trái) Huỳnh Tịnh Của, phường 8, quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.

- Thửa đất số: 409, tờ bản đồ số: 23

- Diện tích: 50,5 m2 (bằng chữ: Năm mươi phẩy năm mét vuông).

- Hình thức sử dụng:

   + Sử dụng riêng: 50,5 m2

   + Sử dụng chung: 0 m2                       

- Mục đích sử dụng đất: đất ở tại đô thị

- Đất được giao hoặc thuê: Nhận chuyển nhượng.

* Tài sản gắn liền với đất: Nhà ở riêng lẻ

- Vị trí tọa lạc: 31 Huỳnh Tịnh Của, phường 8, quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.

- Diện tích xây dựng: 44,8 m2.                      Diện tích sàn: 87.4 m2

- Cấp: 2                                     Số tầng: 2

2. Lý do thu giữ: Xử lý tài sản bảo đảm để thu hồi nợ theo thỏa thuận trong Hợp đồng thế chấp và quy định của pháp luật.

3. Thời gian thu giữ tài sản bảo đảm: bắt đầu từ 8h00 phút ngày 11/12/2019 cho đến khi thực hiện xong việc thu giữ.

4. Địa điểm thu giữ:

        - 31 Huỳnh Tịnh Của, phường 8, quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.

        - 27/2B (1 phần bên trái) Huỳnh Tịnh Của, phường 8, quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.

5. Thời hạn thu giữ: Kể từ thời điểm thu giữ cho đến khi tài sản bảo đảm được xử lý, bán đấu giá thành để BIDV Bình Tây Sài Gòn thu hồi nợ hoặc đến khi Bên vay hoàn thành nghĩa vụ trả nợ vay.

6. Giá xử lý tài sản bảo đảm: Sử dụng kết quả định giá của cơ quan, tổ chức có chức năng thẩm định giá. Chi phí thuê cơ quan, tổ chức định giá được tính vào chi phí xử lý tài sản bảo đảm.

7. Phương thức xử lý: Bán đấu giá công khai thông qua tổ chức bán đấu giá có chức năng do BIDV Bình Tây Sài Gòn chỉ định.

8. Quyền và nghĩa vụ của Bên thế chấp: Yêu cầu Công ty TNHH Sài Gòn An Thịnh; Bà Chu Quỳnh Thoa và ông Đỗ Xuân Định hoặc bên thứ ba đang chiếm giữ tài sản phối hợp với Ngân hàng BIDV Bình Tây Sài Gòn để xử lý tài sản nêu trên đảm bảo được hiệu quả, bảo đảm quyền, lợi ích của Khách hàng, chủ tài sản. Trường hợp khách hàng hoặc bên thứ ba đang chiếm giữ tài sản không thực hiện yêu cầu kể trên thì Ngân hàng BIDV Bình Tây Sài Gòn sẽ tiến thu giữ tài sản bảo đảm theo quy định của Pháp luật. Mọi chi phí phát sinh trong quá trình xử lý nêu trên sẽ được tính là chi phí xử lý nợ, Khách hàng và ông Đỗ Xuân Định, bà Chu Quỳnh Thoa có nghĩa vụ thanh toán cùng với khoản nợ.

9. Mọi vấn đề xin liên hệ:

- Ông/bà: Cao Quốc Phong - Cán bộ xử lý nợ: Phòng Khách hàng doanh nghiệp; Điện thoại: 0938464676.

- Ông/bà: Nguyễn Thị Thu Thảo - Cán bộ xử lý nợ: Phòng Quản lý rủi ro; Điện thoại: 0937789358.

Địa chỉ: Tòa nhà số 1045-1047 Trần Hưng Đạo, Phường 5, Quận 5, TP Hồ Chí Minh.

Trân trọng thông báo!

BIDV

Kết quả gợi ý

  Các sản phẩm/dịch vụ gợi ý

   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
    
   Συμπληρωματικό περιεχόμενο
   ${loading}