Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Bình Dương (BIDV Bình Dương) thông báo thu giữ tài sản đảm bảo của bên thế chấp là Công ty TNHH Một thành viên Chế tạo Cơ khí TTP, cụ thể như sau:

1. Tính đến ngày 09/06/2021, dư nợ của Công ty TNHH MTV Chế tạo Cơ khí TTP là: 43.921.855.435 đồng (Bằng chữ: Bốn mươi ba tỷ, chín trăm hai mươi mốt triệu, tám trăm năm mươi lăm ngàn, bốn trăm ba mươi lăm đồng). Trong đó dư nợ gốc là 43.595.092.539 đồng, dư nợ Nợ lãi là 326.762.896 đồng.

2. Tài sản bảo đảm thực hiện thu giữ để xử lý thu hồi cho khoản nợ như sau: 01 Cẩu trục 15T theo Hợp đồng thế chấp số 04/2019/9156958/HĐBĐ ngày 30/07/2019.

3. Lý do thu giữ: xử lý tài sản bảo đảm để thu hồi nợ theo thỏa thuận trong Hợp đồng thế chấp và quy định của pháp luật.

4. Thời gian thu giữ tài sản bảo đảm: bắt đầu kể từ 15h30 ngày 11/06/2021 cho đến khi thực hiện xong việc thu giữ.

5. Địa điểm thu giữ: di chuyển Cầu trục 15T hiện đang được đặt tại nhà xưởng Công ty TNHH MTV Chế tạo Cơ khí TTP – Địa chỉ: số 301/5, đường An Phú 16, khu phố 4, P. An Phú, Tx. Thuận An, tỉnh Bình Dương sang bảo quản tại địa chỉ số 28, đường Lê Duẩn, phường Hòa Phú, TP. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

6. Thời hạn thu giữ: kể từ thời điểm thu giữ cho đến khi tài sản bảo đảm được xử lý, bán đấu giá thành để Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Bình Dương thu hồi nợ hoặc đến khi Bên vay hoàn thành nghĩa vụ trả nợ vay.

7.Giá xử lý tài sản bảo đảm: Sử dụng kết quả định giá của cơ quan, tổ chức có chức năng thẩm định giá. Chi phí thuê cơ quan, tổ chức định giá được tính vào chi phí xử lý tài sản bảo đảm.

8. Phương thức xử lý: Bán đấu giá công khai thông qua tổ chức bán đấu giá có chức năng do Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Bình Dương chỉ định.

9. Thông tin liên hệ:

- Bà Nguyễn Thị Phương - Điện thoại bàn: 0274.3827765 (số máy lẻ: 626) - Di động: 0916230986 - Email: phuongnt16@bidv.com.vn - Địa chỉ: 549 Đại lộ Bình Dương, Phường Hiệp Thành, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương.

Trên đây là nội dung thông báo của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Bình Dương, đề nghị Công ty TNHH MTV Chế tạo Cơ khí TTP, Chính quyền địa phương và các bên có liên quan thiện chí hợp tác, phối hợp với BIDV trong quá trình giải quyết vụ việc.

Trân trọng Thông báo!

BIDV

Kết quả gợi ý

  Các sản phẩm/dịch vụ gợi ý

   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
    
   Συμπληρωματικό περιεχόμενο
   ${loading}