Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Bến Thành (BIDV Bến Thành), thông báo về việc thu giữ tài sản bảo đảm, thông tin cụ thể như sau:

1. Thông tin tài sản:

- Dây chuyền sản xuất lúa gạo thành phẩm.

- Tên chủ sở hữu: Công ty TNHH TM - DV Thiên Nhiên

- Danh mục tài sản:

STT

Loại tài sản

Số lượng

Giá trị (đồng)

Giấy tờ gốc

1

Dây chuyền xây lúa và hệ thống sấy lúa 5 tấn/giờ

01

1.105.000.000

Hóa đơn số 507 ngày 14/7/2012

2

Hệ thống thùng chứa gạo 1000 tấn, bồ đài và băng tải.

01

1.194.666.667

Hóa đơn số 5114 ngày 01/10/2013

3

Hệ thống thùng chứa gạo 240 tấn, bồ đài và băng tải.

01

1.138.666.667

Hóa đơn số 5116 ngày 01/10/2013

4

Hệ thống bồ đài, băng tải

01

156.666.667

Hóa đơn số 5117 ngày 01/10/2013

5

Hệ thống máy phân loại sản phẩm theo màu sắc, kiểu Crystal 6 Plus, máy phân loại màu gạo AMECS, số kênh 396H (256:96:44)

01

2.606.755.556

Hóa đơn số 19 ngày 12/02/2014

6

Thiết bị phụ của máy phân loại sản phẩm theo màu sắc, kiểu Crystal 6 Plus

01

355.466.667

Hóa đơn số 20 ngày 12/02/2014

7

Hệ thống tách màu Sortex B5

01

4.596.444.444

Hóa đơn số 67 ngày 15/5/2014

8

Phụ kiện hệ thống tách màu Sortex B5

01

98.888.889

Hóa đơn số 5 ngày 21/8/2014

9

Máy đánh bóng gạo LAMICO, PR80 tự động phun nước và đóng mở liệu, năng suất 7-10 tấn/giờ; máy xát trắng tự động Bùi Văn Ngọ, CDA - 100C, năng suất 7-10 tấn giờ.

01

6.912.833.333

Hóa đơn số 114 ngày 10/7/2014

2. Lý do thu giữ: Thu giữ tài sản bảo đảm để xử lý, thu hồi nợ theo thỏa thuận trong Hợp đồng thế chấp và quy định của pháp luật.

3.Thời gian; địa điểm thu giữ tài sản bảo đảm:

- Thời gian: bắt đầu từ 10h30 phút ngày 16/10/2019 cho đến khi thực hiện xong việc thu giữ.

- Địa điểm thu giữ: (Tại nơi có tài sản) Thửa đất số 207, tờ bản đồ số 10; địa chỉ: Cụm công nghiệp Mỹ Hiệp, xã Mỹ Hiệp, huyện Cao Lãnh (nay là thành phố Cao Lãnh), tỉnh Đồng Tháp.

4. Thời hạn thu giữ: Kể từ thời điểm thu giữ cho đến khi BIDV Bến Thành thực hiện xong việc thu giữ.

5. Giá xử lý tài sản bảo đảm: Sử dụng kết quả định giá của cơ quan, tổ chức có chức năng thẩm định giá. Chi phí thuê cơ quan, tổ chức định giá được tính vào chi phí xử lý tài sản bảo đảm.

6. Phương thức xử lý: Bán đấu giá công khai thông qua tổ chức bán đấu giá có chức năng do BIDV Bến Thành chỉ định.

7. Quyền và nghĩa vụ của Bên thế chấp: Bên thế chấp, bên thứ ba (nếu có) có nghĩa vụ phối hợp bàn giao tài sản thế chấp cho BIDV Bến Thành để xử lý theo đúng quy định pháp luật. Trường hợp Công ty TNHH TM - DV Thiên Nhiên hoặc bên thứ ba đang chiếm giữ tài sản không thực hiện bàn giao tài sản để xử lý, thì BIDV Bến Thành sẽ phối hợp với cơ quan có thẩm quyền để thực hiện việc thu giữ tài sản theo quy định pháp luật. Mọi chi phs phát sinh trong quá trình thu giữ, xử lý tài sản, Công ty TNHH TM - DV Thiên Nhiên có nghĩa vụ thanh toán cùng với khoản nợ.

8. Mọi vấn đề xin liên hệ:

Bà: Nguyễn Thị Tuyết Hạnh - Cán bộ xử lý nợ: BIDV Bến Thành.

Điện thoại: 02839253236

Địa chỉ: 85 Bùi Thị Xuân, phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, TPHCM.

Trân trọng thông báo!

BIDV

Kết quả gợi ý

  Các sản phẩm/dịch vụ gợi ý

   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
    
   Συμπληρωματικό περιεχόμενο
   ${loading}